Kompozícia okien využíva jednoduché rastrovania s akcentami na nárožiach. Zdroj: Filip Šlapal