Detská interaktívna pevnosť Majk v Šali

Partneri sekcie:

Multifunkčné ihrisko pripomína repliku historického kláštorného komplexu Majk v maďarskom meste Oroszlány, družobnom partnerovi Šale. Je vybudované v rámci cezhraničného slovensko-maďarského projektu Cultplay. Zodpovedným projektantom ihriska je autorizovaný architekt Juraj Jurík zo spoločnosti Študio-21 plus.

Ak ste s rodinou na výlete a máte cestu okolo Šale, oplatí sa spraviť si krátku prestávku a navštíviť areál zimného štadióna, kde vyrástol jedinečný architektonický kúsok pre deti, ale aj dospelých.

Vďaka medzinárodnej slovensko-maďarskej spolupráci tu vzniklo tematické detské ihrisko, ktoré je skutočnou a hodnovernou replikou monumentálneho starobylého kláštora Majk z maďarského mesta Oroszlány. Architektonický návrh pochádza od autorizovaného architekta Juraja Juríka zo spoločnosti Študio-21 plus.

„Ihrisko je súčasťou väčšieho cez­hraničného projektu. Aj preto bolo potrebné zoznámiť sa s filozofiou projektu a pochopiť, čo sa ide prenášať do súčasného tvaru ihriska, a zároveň tak pretaviť jednotlivé časti kláštora do herných prvkov. Myslím, že zámer aj realizácia sa vydarili,“ hovorí Juraj Jurík.

Interaktívny park je replikou historického kláštorného komplexu Majk ktorý sa nachádza v meste Oroszlány partnerskom meste Šale.
Kostol umiestnený v centre kompozície s tubusovou šmykľavkou.
Objekt v tvare písmena U je najväčším objektom s množstvom herných funkcií.
Návrh riešenia herného prvku verne kopírujúceho realitu.
Pôdorys celého areálu detského tematického parku.

Filozofia priateľstva pretavená do architektúry

Cezhraničný slovensko-maďarský projekt s názvom „Cultplay – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je v ňom začlenených spolu šesť slovenských miest – Nové Zámky, Šaľa, Komárno, Hurbanovo, Kolárovo a Svodín, ako aj štyri maďarské mestá – Oroszlány, Komárom, Tata a Kisbér.

V každom z nich by mal byť kúsok kultúrneho dedičstva toho druhého, aby sa deti pri hre mohli dozvedieť o histórii mesta spoza susedských hraníc. Starobylý kláštor Majk nebol vybraný náhodne. Práve naopak. Rozľahlý komplex bol kedysi pustovňou rádu kamaldulských mníchov.

Jeho história sa datuje ešte do roku 1733. Komplex, nachádzajúci sa v komárňanskej župe na maďarskej strane Dunaja, obsahuje dobre zachované barokové budovy kláštora a kostolnú vežu a dodnes je cennou historickou pamiatkou, kde sa dozviete množstvo informácií nielen o tamojšom meste, ale aj o histórii Maďarska celkovo.

Pustovne sa zakladli vždy na samote a vzhľadom na svoju rozľahlosť aj kláštor Majk tvorí akoby malú dedinu či osadu. Tvoria ho malé pustovne – domčeky rovnakého typu oddelené od seba záhradkou a múrom. Uprostred je kostol a ďalšie spoločné budovy – kapitula, knižnica, kuchyňa a jedáleň, ktorá slúži počas významných sviatkov. Tento princíp sa projektant snažil zachovať aj pri návrhu.

„Historickú pamiatku sme pomocou skíc preniesli do ihriska,“ hovorí Juraj Jurík. Na spracovanie projektu bolo približne šesť týždňov. Následne prebiehal schvaľovací proces a ďalšie administratívne úkony, ktoré zabrali niekoľko mesiacov. Samotná realizácia trvala približne štyri mesiace.

Objekt v tvare písmena U je najväčším objektom s množstvom herných funkcií.
Objekt v tvare písmena U je najväčším objektom s množstvom herných funkcií. |

Výberu prvkov dominovala bezpečnosť

Architekt pri rozvrhnutí parku myslel na všetko. Celý kláštor je v rámci detského interaktívneho parku tvorený z viacerých menších domčekov verne kopírujúcich realitu, a to aj farebne.

„Nádvorie sme následne imitovali gumeným povrchom, kde sú farebne verne vyznačené aj cestičky pomedzi budovy, no sú tam zakomponované aj herné prvky pre deti. Napríklad, v červených štvorcoch, ktoré predstavujú tiež stavebné objekty, je zakomponovaná aj trampolína. Zvonica je zas pretransformovaná do veže s tubusovou šmykľavkou,“ spresňuje architekt.

Celý areál je doplnený aj o mobiliár – lavičky a smetné koše, ktoré poskytujú potrebný komfort. Ihrisko pritom muselo poskytovať nielen priestor na vzdelávanie hrou, čo podporil aj audiopanel vo viacerých jazykoch, ale keďže ide o verejný nestrážený priestor, aj na bezpečnú hru pre všetky deti bez ohľadu na váhu, vek či fyzickú spôsobilosť

. „Už pri návrhu ihriska sme sa rozhodli pre inkluzívnosť celého priestoru a volili sme komponenty a výrobcov, ktorí ponúkajú tú najvyššiu kvalitu a bezpečnosť. Firma HAGS je švédsky výrobca detských ihrísk, ktorý sa už viac ako 60 rokov venuje tejto oblasti,“ dodáva Juraj Jurík.

Deti sa tak môžu hrať spolu so svojimi väčšími kamarátmi alebo rodičmi. Povrch od britskej firmy Playtop zas umožňuje popri bezpečnej hre bezbariérový prístup. Celý areál bude postupne dobudovaný na oddychovo-športovú zónu a bude súčasťou projektu Šaľa-Jozefov.

Kým v Šali vyrástol kláštorný komplex z mesta Oroszlány, v tamojšom partnerskom meste sa budú môcť deti zahrať na „zmenšenine“ Šalianskeho kaštieľa, renesančnej pamiatky zo 16. storočia, ktorá bola kedysi vodným hradom.

Detská interaktívna pevnosť Majk
Miesto: areál zimného štadióna, Šaľa
Investor: mesto Šaľa
Projektant: Ing. arch. Juraj Jurík, Študio-21 plus
Plocha ihriska: 417 m2
Projekt: 2016
Realizácia: 2019
Redakčná úprava textu: Ľudovít Petránsky
Foto: Archív Študio-21 Plus

Článok bol uverejnený v časopise ASB 3/2020.