image 97796 25 v1
Galéria(7)

Certifikácia existujúcej budovy: prípadová štúdia Digital Park Bratislava

Administratívna budova Digital Park I. získala ako vôbec prvá budova svojej kategórie v strednej a východnej Európe certifikát najvyššej úrovne LEED Platinum. „Zelený tím“ spoločnosti Arcadis zodpovedný za jej certifikáciu približuje jej priebeh.

002 MG 5747
003 MG 5722
004 MG 3724
005 MG 5697
MG 3696
001 MNO PENTA DIGITAL III panorama 002
graf

„Zelená“ certifikácia sa netýka len novostavieb. Zvýšiť energetické úspory, zlepšiť kvalitu pracovného prostredia a tým zatraktívniť budovu pre nájomcov je možné aj v existujúcom projekte, a to často i radikálne. Administratívny komplex Digital Park v bratislavskej Petržalke prešiel takouto certifikáciou v kategórii hotových budov – LEED EB:OM v roku 2015.

Stredoeurópska investičná skupina a realitný developer Penta Investments, ktorému Digital Park patrí, certifikuje všetky svoje budovy ako štandard. Pri certifikácii bola budova Digital Park I. z energetickej stránky porovnaná pomocou celosvetovej databázy s podobnými budovami a umiestnila sa na prvých priečkach – z maximálnych 100 bodov dostala až 90, čo ju zaradilo do zoznamu budov na najvyššej úrovni LEED Platinum. V celej Európe je takýchto budov len 9 (7 v Nemecku, po jednej v Taliansku a Švédsku).

Panoráma administratívneho komplexu Digital Park v Bratislave.

  Panoráma administratívneho komplexu Digital Park v Bratislave.

Potrebné predpoklady

Ako dosiahnuť najvyššiu úroveň certifikácie? Šéf organizačnej zložky Arcadis Slovensko Marian Heckl vysvetľuje, že základom snahy je spotreba energií v budove, ktorá už je na slušnej úrovni úspornosti. Za jeden z najdôležitejších faktorov úspechu tiež pokladá entuziastickú spoluprácu tímov Penty a FM Veolia, ktorí boli pre certifikáciu veľmi nadšení. „Tento certifikát je ocenením práce celého tímu správy budovy. Proces jeho získania sa totiž netýkal iba energetických úspor, ale najmä vylepšenia kvality pracovného prostredia v budove a jeho optimalizácie vzhľadom na dosah na životné prostredie. Súčasťou bolo aj vypracovanie detailných plánov starostlivosti o budovu, zeleň či externé vonkajšie plochy s dôrazom na použitie ekologických prípravkov a prístrojov,“ hovorí Štefan Puci, Senior Business Development Manager v Penta Investments.

Úpravy zahŕňali aj čistenie priestorov ekologickými prostriedkami.

  Úpravy zahŕňali aj čistenie priestorov ekologickými prostriedkami.

Hodnotiaci systém LEED (Leadership in Energy and Environment Design) sa udeľuje pre rôzne kategórie projektov. Pre posúdenie existujúcej budovy slúži systém LEED EB:OM (Existing buildings: Operation and Maintenance). Tento systém overuje, že budova bola postavená a jej prevádzka funguje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Hodnotia sa operatívne procesy v budove, spotreba energií, kvalita vnútorného prostredia pre užívateľov a v neposlednom rade správanie nájomcov s ohľadom na šetrné hospodárenie a nákup materiálov pre bežnú spotrebu.

Priebeh certifikácie

V rámci štandardného postupu sa na začiatku certifikácie urobí prvý posudok, tzv. Pre-Assesment, niekedy nazývaný aj Gap Analysis. Jeho výsledky ukážu klientovi, na akej úrovni je budova v súčasnom stave a čo by bolo treba zmeniť alebo doplniť, aby sa budova dostala na požadovanú úroveň. Tím ARCADIS zároveň klientovi pomôže s nákladmi na túto operáciu a vysvetlí pridanú hodnotu jednotlivých kreditov, o ktoré sa môže usilovať. Na základe toho sa klient rozhodne, na ktoré kredity a aký level sa bude pri certifikácii sústrediť. Nasleduje proces implementácie pod dozorom poradenskej spoločnosti. Niektoré opatrenia sa musia zaviesť v rámci tohto procesu skôr, s inými sa dá počkať. Prebiehajú pravidelné schôdzky, kde sa kontroluje, ktoré z odporúčaných opatrení už boli zavedené.

Vonkajšie zelené plochy pred úpravami.

Vonkajšie zelené plochy pred úpravami.

„Pri kontrole často vysvetľujeme klientovi, ako to vlastne ten LEED myslel a ako dané opatrenie zaviesť tak, aby neexistovalo len kvôli „papieru“, ale aby z neho mali užívatelia budovy naozaj prospech,“ vysvetľuje Marian Heckl. „Potom nasleduje obdobie tzv. Performance period – pre väčšinu kreditov sú to tri mesiace. Počas nich detailne sledujeme reálne zavedenie jednotlivých metodológií, zbierame dáta o spotrebách vody, odpadu, kancelárskych potrieb a podobne. Pri spotrebách energií je tento proces dlhší, ale je možné započítať predchádzajúce dáta.“ Získané dáta počas ďalšieho mesiaca či dvoch Arcadis spracuje, spolu so všetkou dokumentáciou nahrá do online platformy a odovzdá na posúdenie zastrešovateľovi certifikácií LEED, U.S. Green Building Council. Celý proces certifikácie od prvej schôdzky po vydanie certifikátu trvá približne rok.

Prínos certifikácie pre budovu

Čo sa týka optimalizácie prevádzky budovy a zníženia spotreby energií, „Zelený tím“ Arcadis vykonal detailný energetický audit, ktorý viedol k viacerým úsporám. Napríklad zariaďovacie predmety boli upravené tak, že sa spotreba pitnej vody znížila o 38 % (perlátory, zníženie objemu vody potrebnej na splachovanie a pod.). Budova je tiež vybavená podrobnými sekundárnymi meračmi, ktoré umožňujú maximálnu kontrolu prevádzky a presné stanovenie reálnej spotreby energie v nájomných jednotkách. Pomáhajú tiež psychologicky – nájomcov motivujú k úspornosti.

„Audit sa netýkal iba energetických úspor, ale aj vylepšenia vlastného pracovného prostredia v budove a jeho optimalizácie s ohľadom na komfort užívateľov, čo vedie k väčšej spokojnosti nájomcov a lepšej výkonnosti či menšej chorobnosti. Tieto faktory sú dôležitou súčasťou kvalitných Zelených budov, keďže ich dosah na prevádzkové náklady nájomcov je omnoho výraznejší než úspora energií,“ hovorí Lenka Matějíčková, Head of Sustainability v spoločnosti Arcadis, ktorá celý proces zastrešovala. Jedno z konkrétnych opatrení, ktoré podstatne zvyšuje komfort užívateľov, bola zmena polohy nasávania cirkulácie FCU (fan coil units). Ide o presun FCU z umiestnenia pri podlahe (kde je vzduch znečistený prachom a pachmi z kobercov) do výšky parapetu. V budovách, kde sa táto úprava realizovala, dramaticky klesol počet sťažností na diskomfort. Okrem iného je budova kompletne nefajčiarska.

Zmena výšky nasávania vzduchu zvyšuje užívateľský komfort v priestoroch.

  Zmena výšky nasávania vzduchu zvyšuje užívateľský komfort v priestoroch.

Keďže samotný užívateľ a jeho správanie je tiež dôležité pre posúdenie udržateľnosti stavby, boli do procesu aktívne zapojení aj nájomcovia. Prieskumom sa napríklad zistilo, že viac než 60 % z nich dáva prednosť cestovaniu do práce iným spôsobom, než jazdou v aute. Takisto ich tím Arcadis podnietil, aby zmenili druh nakupovaných kancelárskych potrieb a uprednostnili zelené, recyklované alebo regionálne produkty.

Objem vody potrebnej na zalievanie zelene klesol o viac než tretinu.

  Objem vody potrebnej na zalievanie zelene klesol o viac než tretinu. 

Pokiaľ ide o exteriér, pre prevádzku budovy boli vypracované detailné plány starostlivosti o zeleň, vonkajšie spevnené plochy a fasády. Dôraz je na použitie ekologických prípravkov a prístrojov, samozrejmosťou je aj minimalizácia využívania pitnej vody na zalievanie zelene. Snaha o kredit „Protect and Restore Habitat“ podnietila klientov vymeniť časť plochy trávnika za porast pôvodných a adaptovaných druhov zelene a krov. K tejto zmene došlo v rámci revitalizácie exteriérových priestorov v roku 2016.

Do budúcnosti

LEED certifikáty platia po dobu piatich rokov, o pár rokov sa teda aj Digital Park môže tešiť na recertifikáciu. Tá bude prinajmenšom rovnako náročná – musí sa totiž riadiť novou verziou LEEDU, ktorá je výrazným spôsobom prísnejšia.

 

Podklady: Arcadis Czech Republic s.r.o., organizačná zložka Slovensko, redakčná úprava: Korina Krchniaková, Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2017.