lowres Digital GI 1061234002

Ako spravovať energiu úplne digitálne

Meranie a rozpočítanie nákladov na vykurovanie a ohrev vody v súčasnosti čelí veľkej výzve a tou je digitalizácia. Správcovia a vlastníci budov hľadajú nové možnosti, ako optimalizovať procesy, spotrebu a náklady.
Národný futbalový štadión získal cenu EFEKTIA 2019 za energetickú efektívnosť v kategórii súkromný sektor.

Národný futbalový štadión má vysoký podiel zelenej energie

Stavba získala cenu EFEKTIA 2019 za energetickú efektívnosť v kategórii súkromný sektor. Okrem technického riešenia hodnotila porota aj prínos projektu, ktorý ukazuje, že aj pri značnom zastavaní územia sa dá realizovať dielo s výnimočnými výsledkami z využívania podielu …
Bytový dom typu T1251

Útlm vykurovania v energetickom manažmente budov

Energetický manažment budov rozhoduje okrem iného aj o spôsobe regulácie vykurovania budov, teda o tom, na akú teplotu sa bude počas dňa vykurovať a či sa zavedú útlmy vykurovania. Článok sa zaoberá porovnaním rôznych útlmov …
Budova 2 po obnove

Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu

Obnova existujúcich budov na bývanie je jedným z najdôležitejších riešení z hľadiska úspor energie. Predmetná štúdia sa venuje posúdeniu vybraných referenčných bytových domov, ktoré reprezentujú väčšinu existujúceho bytového fondu, a to z hľadiska energetickej a …
Nové požiadavky na HVAC systémy

Nové požiadavky na HVAC systémy

S platnosťou od 1. januára 2018 sa podľa európskeho (EÚ) nariadenia č. 2016/2281 (ENER časť 21) stanovujú minimálne požiadavky na energetickú účinnosť tepelných čerpadiel a klimatizačných jednotiek vrátane rooftopov, VRF jednotiek, chladičov a fancoilov. Cieľom …