image 99888 25 v3

Faktory ovplyvňujúce spotrebu energie na vykurovanie

Článok sa zaoberá vplyvom vstupných parametrov na energetické hodnotenie budovy z hľadiska vykurovania. To je v rámci certifikátu energetickej hospodárnosti jedným zo siedmich čiastkových hodnotených parametrov. Pri riešenej budove sú stanovené referenčné parametre, ktoré sa …
image 90189 25 v1

Povinný energetický certifikát bytu

Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov a na byty. Čo to v praxi znamená?
image 65080 25 v1

Načo treba energetický certifikát?

V súčasnosti sa z energetickej certifikácie stala administratívna záťaž pre vlastníka, poprípade investora. Ide skutočne len o kus papiera alebo je to naozaj nástroj na znižovanie energetickej náročnosti? O problematike sa vyjadruje Ing. Ján Hlina, ktorý pôsobí aj ako …
energeticky certifikat budu mat aj nove budovy

Energetický certifikát budú mať aj nové budovy

Od začiatku budúceho roka budú musieť vlastníci všetkých budov, skolaudovaných po 1. januári 2008, zabezpečiť pri ich predaji alebo prenájme certifikát energetickej hospodárnosti. Zákazníci sa tak dozvedia, v akej energetickej triede sa nehnuteľnosť nachádza a …
Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia je postup spracovania osvedčenia o energetickej hospodárnosti budov a energetického certifikátu budovy. Energetický certifikát je dokument, ktorý obsahuje hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy na základe zatriedenia budovy do energetickej triedy. Je to dokument uznaný členským štátom …
Logistické priestory na základe energetického certifikátu

Logistické priestory na základe energetického certifikátu

Vedecko-výskumná základňa medzinárodného poskytovateľa distribučných nehnuteľností ProLogis dnes zverejnila novú správu o meraní energetickej efektívnosti v skladovacích priestoroch v zmysle legislatívy EÚ. Výsledky výskumu majú byť návodom pre firmy, aby si pre svoj tovar vyberali …
Cieľom certifikácie budov je zníženie spotreby energie

Cieľom certifikácie budov je zníženie spotreby energie

Vlastník, fyzická alebo právnická osoba má od prvého januára tohto roka zo zákona povinnosť zaobstarať si energetický certifikát. Podľa § 14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na …
Energetická certifikácia a trh s budovami

Energetická certifikácia a trh s budovami

Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj …