Bytový dom s červeným rizalitom

bytovy dom s cervenym rizalitom

Vo viedenskom Floridsdorfe, neďaleko Dunaja a tiež kúsok od veľkého staveniska viedenskej univerzity, realizuje v prieluke na ulici Donaufelder slovenská spoločnosť  ise, s. r. o., bytový dom.

Projekt je zaujímavý tým, že investorom je rakúska matka realizačnej firmy. Slovenská pobočka zákazku vyhrala dobrou cenou, vo svojom portfóliu bude mať teda čoskoro aj zahraničnú realizáciu a skúsenosť s rakúskym spôsobom výstavby. „Na stavbe sú najdôležitejší statik a stavebný fyzik. Najmä tepelnotechnické výpočty súvisia s vybranými materiálmi a výrobkami ako okná či dvere, takže realizácia postupuje presne podľa projektu. Zmeny počas výstavby v podstate neprichádzajú do úvahy,“ hovorí Rastislav Móro, ktorý má za slovenskú stranu na starosti realizáciu, a dodáva: „V Rakúsku majú svojho ‚Prüf‘ inžiniera, ktorý napríklad kontroluje výstuž v stropných konštrukciách.“

Garáž na teréne
V bytovom dome je 10 bytov, ktoré investor prednostne ponúkne na kúpu svojim zamestnancom. Byty s jednoduchými dispozíciami sú rozlohou pomerne úsporné, ale účelné. Ku každému bytu náleží 1 parkovacie miesto. Parkovanie je vyriešené na úrovni terénu polootvorenou garážou situovanou vo dvorovej časti. Na jej streche bude vybudovaný spoločný dvor so zeleňou, s lavičkami a malým detským ihriskom. Ušetrilo sa tým na finančne náročnej podzemnej garáži. Vodorovné aj zvislé konštrukcie sú železobetónové, monolitické, kombinované s prefabrikovanými prvkami. Stavba bude izolovaná fasádnym polystyrénom, ktorý dopĺňa minerálna vlna nad okennými otvormi ako ochrana proti šíreniu požiaru.

Farebná kombinácia
Bytový dom sleduje uličnú čiaru a aj svojím objemom je prispôsobený existujúcej zástavbe. Autori sa primárne snažili o začlenenie nového objektu do lokality, mali však na zreteli aj to, aby sa svojím datovaním dokázali odlíšiť od starších susedov. Výrazové prvky udržali pod kontrolou, a tak jednoduché biele fasády oživuje v uličnom aj dvorovom pohľade len červený rizalit. Architektovi sa tým v pozitívnom zmysle podarilo narušiť inak monotónny vzhľad objektu, osviežiť okenný raster a zároveň obohatiť plochu bytov o balkóny. Logickým doplnením bielo-červenej kombinácie fasádnej omietky je sivé oplechovanie na streche.

Bytový dom, ulica Donaufelder, Viedeň
Investor: Sedlak Immobilien GmbH
Architekt: Architekturatelier; Prof. Dipl. Ing. Helmut Hodny, Dipl. Ing. Dino Steinwidder
Statika: Stehno & Partner
Stavebná fyzika: Dipl. Ing. Franz Weiser
Generálny zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Obytná plocha: 734 m2
Úžitková plocha: 1 052 m2
Garáž: 248 m2
Obostavaný priestor: 4 887 m3
Zastavaná plocha: 377 m2
Začiatok výstavby: 11/2012
Koniec výstavby: 10/2013

TEXT: Mária Nováková
DOKUMENTÁCIA: ise

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre