Partneri sekcie:

Nová Zámocká ulica v Bratislave vyvoláva diskusie

Nová Zámocká ulica v Bratislave vyvoláva diskusie

Koncom roka 2005 sa dokončila nová zástavba na Zámockej ulici v Bratislave. Na celý súbor boli počas prípravy realizácie aj dnes, po dokončení rôzne názory – od odsudzujúcich, neutrálnych až po súhlasné. Záleží na pohľade architekta, historika, občana mesta a samotného užívateľa.

Ako to vznikalo

Pôvodný stav zo šesťdesiatych rokov minulého storočia sa realizoval podľa konceptu architekta Ferdinanda Milučkého, pričom sa uvažovalo o vytvorení zelenej podnože upraveného svahu, parku pod dominantou Bratislavského hradu.

Začiatkom deväťdesiatych rokov vznikol koncept, ktorý bol replikou pôvodnej zástavby pod Hradným vrchom. Architekt Kachlík a kolektív zo spoločnosti HUMA sa prezentovali zámerom výstavby bytov a vybavenosti vo väzbe na historickú zástavbu centra mesta. Po prerušení prípravy a realizácie sa v druhej polovici deväťdesiatych rokov ujala zámeru spoločnosť AVANT, architekt Juraj Dobrocký a kolektív. Jednotlivé časti aj budovy majú rôznych autorov, architektov a projektantov.

Cieľom tohto príspevku nie je skúmať, dokumentovať kto, kedy atď. Je tu výsledok a ten má určité vlastnosti a charakter. Realizovaná zástavba je síce kompaktná, má relatívne homogénny výraz, mierku, ale možno ju členiť na niekoľko častí. Architektúra realizovaných objektov je súhrnom ideových, estetických, etických, funkčných a konštrukčných faktorov. Uvádzaný opis možno pomôže lepšie rozpoznať pozitíva a negatíva tejto realizácie.

Klady a zápory

Severná časť zahŕňa šesť objektov, pri vyústení ulice Palisády pod Hradom. Náplň je polyfunkčná, parter do ulice je využitý na predajne; v objekte č. 4 je pobočka poisťovne UNIQUA. V suteréne sú parkingy pre automobily, vjazd v objekte č. 10. Hlavnou náplňou domov sú byty a kancelárie. Architektonický výraz dvojpodlažnej zástavby dopĺňajú strechy s vikiermi. Domy majú rozmanité tvaroslovie – okná, výklady, dvere, zábradlia s nejednotnými rozmermi a s odlišnými zámermi dotvára rôznorodá farebnosť.

Najzaujímavejšia je dostavba dvomi objektmi od prof. Rastislava Janáka medzi ulicami Palisády a Zámocká. Polyfunkčný dom na Zámockej č. 3 má prízemie. Prízemie objektu je riešené ako gastronomické zariadenie. Zo strany Zámockej je vstup do domu, ktorý bol navrhnutý ako penzión, dnes sa využíva na kancelárske účely. Na streche objektu je posledná úroveň – prekrytá terasa so zeleňou, zimnou záhradou.

Južnejšie situovaný dom na Zámockej ulici č. 7 má takisto podzemnú časť prístupnú z ulice Palisády a nachádzajú sa tu garáže. Malou rampou sa dá peši dostať priamo z chodníka na galériu, kde je ešte jeden parter, ktorý je na strane Zámockej ulice. Celé podlažie je navrhnuté pre obchodnú činnosť. Hlavnou náplňou nadzemných podlaží sú byty rôznych veľkostí a s orientáciou do okolitých ulíc. Architektonický výraz domu je oproti väčšine nových domov na Zámockej ulici sviežejší, moderný, viac nadväzuje na južného suseda, budovu školy z tridsiatych rokov minulého storočia.

Autori južnej a východnej časti zástavby ulice smerom k tunelu sú profesori Rastislav Janák a Miroslav Mudrončík, spolupracoval architekt Ján Krížik. Členenie objektov zo Zámockej ulice naznačuje pôvodnú štruktúru a mierku zástavby Podhradia v zmysle daných regulatívov pamiatkarov. Výškovo na Hradný vrch nadväzujú objekty átria v tvare podkovy s balkónmi, lodžiami a terasami. Kontakt horných bytov so zeleňou je pozitívom riešenia. Zámer autorov dokumentujeme aj axonometriou z projektu a fotografiou z realizácie.

V parteri sú situované obchody a služby, vstupy k dvom schodiskám do bytovej časti a vjazd do parkovacej garáže. Ostatné poschodia a podkrovia sú riešené pre byty rôznych veľkostí. Dispozície jednotlivých funkčných celkov sa v projektovej i realizačnej fáze prispôsobovali požiadavkám budúcich užívateľov. Vhodnosť lokalizácie bytov v strednej časti domov je problematická vzhľadom na orientáciu sever – juh a svahovitosť.

Hotel – priznanie kompromisov

Vstupným objektom do súboru od centra mesta je nový hotel. Riešenie hotela sa rozvíja z nárožného nástupu, odkiaľ návštevník stúpa na úroveň prvej krytej pasáže, kde sú recepcia a denný bar. Vnútorná pasáž prebieha cez objekt k ďalším dvom átriám, kde sú vstup do reštaurácie hotela a menšie obchody. Základnú náplň objektu – ubytovanie dopĺňa administratíva, fitness, parking s vjazdom od tunela. Do pasáže vedie aj druhý samostatný vstup zo Zámockej – tu sú na horných podlažiach situované izby hotela s príslušenstvom.

Riešenie fasád priznáva pôvodne štyri objekty. Architektonický výraz je výsledkom kompromisu projektanta a Pamiatkového ústavu. Hotel, najmä jeho vstupná časť, nepôsobí v danom prostredí priaznivo, je príliš vysoká. To už určite nie je remake pôvodnej zástavby na Zámockej.

A čo etika?

Na záver si dovolím malé zamyslenie nad etickým rozmerom architektúry. V známej rozprávke od Čapka piekli psík s mačičkou tortu. Psík usúdil, že čím viac prísad do torty dajú, tým bude lepšia. Bolo to naopak – ako to dopadlo, si tí, čo príbeh nepoznajú, môžu prečítať. Ani Zámockej nepomohla snaha investora (najprv mesto, potom súkromná spoločnosť), realizátora (dodržať termíny bez ohľadu na kvalitu realizácie), užívateľa zmeny počas dokončovania stavby zlepšiť výsledok.

Architekt zostal bokom, a to nielen jeho koordinačná, ale aj tvorivá činnosť. V dnešnej mediálnej dobe sa stáva akousi samozrejmosťou neprofesionálnosť – hocikto dokáže takmer hocičo. Možno sa dá z ulice nájsť cez esemesky nový takmer hotový spevák, ale kvalitná architektúra len zásahmi amatérov a potlačením profesionálov nemôže vzniknúť. Superstar sme tu mali dvakrát a iste bude tretie kolo. Zámockú ulicu asi ťažko zbúrame a postavíme znova.

Ing. arch. Peter Žalman
Foto: Petra Bošanská

KategórieBytové domy