Mlyny vytvarujú moderný dizajn Nitry

Mlyny vytvarujú moderný dizajn Nitry

Na jeseň roku 2008 by malo v Nitre otvoriť svoje brány nové obchodno-spoločenské centrum Mlyny. Od samotného zrodu myšlienky rátajú jej autori s vytvorením netradičného prostredia, ktoré Nitre doteraz chýbalo. „Mlyny by mali byť ďalšou dominantou mesta, ktorá bude spontánne využívaná na orientáciu, ale aj v bežnom živote. Kryté námestia budú priestorovou alternatívou aj pri organizovaní kultúrnych a spoločenských aktivít bez ohľadu na počasie,“ hovorí riaditeľka akciovej spoločnosti Mlyny, a. s., Ing. Slavomíra Tóthová.


„Chrumkáreň“ aj átrium

Polyfunkčné centrum s celkovou investíciou dve miliardy korún vyrastie na pozemku bývalých mlynov. Ich búranie by sa malo dokončiť ešte v tomto roku. „Požiadali sme o nové búracie povolenie. Zo štyroch zostávajúcich stavieb boli dve schválené. Obilné silá sa musia zbúrať kvôli poškodenej statike, pričom bývalá „Chrumkáreň“ zostane zachovaná,“ vysvetľuje Slavomíra Tóthová. Projekt polyfunkčného centra je upravený tak, aby súčasnú dominantu tejto časti mesta, obilné silá, pripomínala fasáda novej budovy.

Od samotného zrodu myšlienky rátajú jej autori s vytvorením netradičného, nového prostredia, ktoré Nitre doteraz chýbalo. Malo by byť spontánnym dôvodom rozhodujúcim pri výbere obchodných priestorov a zvádzajúcim k návšteve.

Svoje čaro bude mať zakomponovanie pôvodnej budovy „Chrumkárne“ do vnútra nového centra. Vo vznikajúcom novom objekte bude zaujímavosťou otvorené átrium so zelenou plochou a stromami na 3. nadzemnom podlaží, ktoré poskytne pokojný priestor na oddych či posedenie návštevníkov. Vyhliadková kaviareň nad objektom pôvodných mlynských síl umožní výnimočný pohľad na panorámu Nitry.

Nové priestory vytvoria miesto na oddych, relax, adrenalín, šport, nákupy, zábavu, rodinné prechádzky i stretnutia s priateľmi. Na prenajímateľnej ploche 25 tisíc m2 obchodno-spoločenského centra budú kiná, fitness, bowling, relax centrum, foodcourty, kaviarne, reštaurácie, detský kútik a zaujímavé obchodné prevádzky. Pre pohodlie všetkých návštevníkov im bude k dispozícií viac ako tisíc parkovacích miest.

Konkrétny výraz

Výtvarno-architektonické a materiálové riešenie obchodno-spoločenského centra vytvára zaujímavú štruktúru objektu a jeho fasády. Konkrétny výraz jednotlivých fasád je odlišný v rámci určenia funkcie fasády a jej zobrazenia vo výrazových prostriedkoch konkrétnej formy fasády.

Spoločným jednotiacim prvkom objektu na všetkých fasádach je fasádny obklad. Odlišné štruktúry prípadne farby obkladu vytvárajú rôznorodosť jednotlivých častí fasády pri zachovaní jednotiacej formy celku. Jednotlivé vstupy pre peších návštevníkov z verejného priestoru ulíc sú zdôraznené perforáciou fasády zasklenými stenami s výškou cez všetky nadzemné podlažia.

Hlavný vstup od nárožia Štefánikovej triedy a Štúrovej ulice je akcentovaný presklenou stenou v celej šírke fasády a v celej výške objektu troch podlaží. Jemná „pavučina“ sklenenej steny, ktorá rozdeľuje exteriér vonkajšej ulice od interiéru obchodných pasáží obchodného centra, je ústredným výtvarným prvkom objektu. Spolu z vysunutou konzolou strechy, ktorá prekrýva vonkajší priestor ulice, prepája interiér z exteriérom a vťahuje okoloidúcich dovnútra objektu. Dominantou fasády Štefánikovej triedy je forma Síl osadených v zasklenej stene, na streche ktorých sa nachádza vyhliadková kaviareň – denný a nočný bar so samostatným prístupom.

„Moderný dizajn centra bude úplne rešpektovať okolitú zástavbu mesta. Našim hlavným zámerom je priniesť vyššiu kvalitu mestu i jeho obyvateľom a to nielen vystavaním „skvelo vyzerajúceho“ objektu, ale predovšetkým v podobe zabezpečenia profesionálnych služieb či už v oblasti kultúry, zábavy, športu alebo obchodu. Veríme, že projekt znásobí a vyzdvihne charakter Nitry ako moderného krajského mesta, konkurujúceho populárnym mestám jeho úrovne v západnej Európe,“ hovorí Slavomíra Tóthová.

Ak sa hovorí o Mlynoch ako o prínose pre mesto, je možné, že práve predĺžením osi Zobor, Divadlo Andreja Bagara, Pešia zóna, Mlyny vznikne ďalší okruh pre potulky centrom mesta a jeho bezprostredným okolím. Súčasťou ambiciózneho projektu je totiž aj revitalizácia zelene v centre.

Názov: Obchodno-spoločenské centrum MLYNY, Nitra
Miesto: Štefánikova ul., Nitra
Autori:
Ing. arch. Radovan Vranka
Ing. arch. Tomáš Matlák
Ing. arch. Pavol Kollár
Ing. arch. Andrej Alexy
Investor: Mlyny, a. s., Nitra
Výška investície: približne 2 miliardy Sk
Začatie výstavby: jar 2007
Ukončenie výstavby: jeseň 2008

(pet)
Vizualizácie: Mlyny, a. s.