Partneri sekcie:

Bauma 2007 bude opäť väčšia

Mníchovský veľtrh bauma je najväčšou stavbárskou udalosťou svetového významu. Tohtoročná bauma s viac ako 530 tisíc štvorcovými metrami výstavnej plochy v halách a na vonkajších priestranstvách bude zatiaľ najväčším veľtrhom, ktorý sa kedy v Mníchove konal.

Na tohtoročnej baume sa očakáva vysoká účasť medzinárodných vystavovateľov, ktorí predstavia riešenia strojárskeho priemyslu a techniky v obore stavebných strojov, stavebných materiálov či strojov pre banícky priemysel. Je miestom stretnutia, komunikačnou platformou pre prezentáciu výrobkov a marketingové akcie všetkých významných zástupcov tohto odvetvia a dá sa očakávať, že uvíta aj veľa slovenských návštevníkov z radov odbornej verejnosti.

Viac v článku:
bauma 2007 opäť väčšia