administrativna budova v trnave v nizkoenergetickom standarde
Galéria(11)

Administratívna budova v Trnave v nízkoenergetickom štandarde

Administratívne budovy pri súčasnej potrebe trhu rastú ako huby po daždi. V malých i veľkých mestách majú zvyčajne ľahko čitateľný vzhľad presklenej fasády bez výraznejšieho architektonického podpisu. V mnohých prípadoch pri týchto stavbách stále absentuje  efektívne znižovanie energetickej náročnosti budovy. Nový projekt architektov Ing. arch. Kristíny Riečičiarovej a Ing. arch. Rastislava Bocána na Modranskej ulici v Trnave spája prvky úspory s moderným architektonickým stvárnením.

1np big image
sit big image
sit1 big image
schema big image
obr5 big image
obr4 big image
obr2 big image
obr1 big image
Jednoduchú pozdĺžnu hmotu tmavej fasády (Fundermax) vhodne dopĺňa bielaštrukturovaná omietka (Caparo)l.

Administratívna budova je navrhnutá v pôvodnom areáli JRD, s určením pre špedičnú firmu. Ide o menšiu spoločnosť, ktorá nepotrebuje rozľahlé plochy, preto má dvojpodlažný projekt v menšom meradle prehľadnú dispozíciu s komfortným riešením priestorov. Okrem samotnej stavby administratívy komplex dopĺňajú aj skladový priestor a spevnené plochy s parkoviskom.

Z hľadiska energetickej efektívnosti sa v projekte ráta s nízkoenergetickým štandardom. 

Steny s integrovanou izoláciou
Pre zvislé nosné konštrukcie objektu boli na vyššiu tepelnú úsporu navrhnuté tvárnice Evoton 365 P+D TI . Ide o tvárnice s integrovanou tepelnou izoláciou. Pôvodné budovy sú tiež tehlové.

Rozmery Lambda ΛR Prestup tepla U2 Tepelný odpor R2 Objemová hmotnosť
mm W/mK W/m2K m2K/W kg/dm3
247/365/249 0,07 0,18 5,32 0,50

Využitie plochej strechy
Plochý tvar strešného plášťa umožnuje umiestnenie fotovoltických panelov, ktoré sa podieľajú  na zlepšení energetickej bilancie budovy.

Podlahové vykurovanie
Vykurovanie objektu zabezpečuje sálavé podlahové vykurovanie. V miestach, kde tento systém nemôže zabezpečiť pokrytie tepelných strát, sú umiestnené radiátory.

Nový administratívny objekt plynulo nadväzuje na existujúcu výstavbu v areáli bývalého  družstva obdĺžnikovým pôdorysom.

Prvé nadzemné podlažie otvára vstupná hala s recepciou, do ktorej sa vstupuje zo západnej strany. Odtiaľto je aj priame napojenie na skladovú časť. Severnú časť dispozície vypĺňa otvorený priestor kancelárie pre šesť osôb. K tomuto prináleží i pohodlné zázemie pre zamestnancov. Dolné podlažie tvoria aj samostatný archív, serverovňa a hygienický blok.

Druhé nadzemné podlažie je prístupné schodiskom zo vstupnej haly. Hlavné funkcie poschodia tvoria kancelária riaditeľa, zasadačka a dve nadväzujúce kancelárie pre zamestnancov. Ostatné priestory sú navrhnuté ako obslužné – zázemie a hygienický uzol.


Napojenie novej hmoty administratívnej budovy na existujúcu štruktúru.


Umiestnenie fotovoltických panelov na streche budovy zlepšuje energetickú samostatnosť objektu.


Pohľady na fasádu zo severnej a západnej časti

Autorka článku: Ing. arch. Paulína Oravcová
Autorka projektu: Ing. arch. Kristína Riečičiarová
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Rastislav Bocán
Realizátor projektu: CS, s. r. o.
Investor projektu: ALPE EUROSERVICE, s. r. o.