Stavba roka 2019 logo

Stavba roka 2019 – vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019.

V zadnej časti pavilónu je umiestnené potrebné zázemie.

Slovenský pavilón na EXPO 2020 v Dubaji

Sedemnásť ateliérov sa v októbri 2018 rozhodlo zapojiť do súťaže o návrh slovenského pavilónu na svetovú výstavu v Dubaji. Hoci mali architekti na spracovanie mimoriadnej témy šibeničný termín, len jeden mesiac, zo zápolenia vznikli projekty svetového formátu. Víťazný tím B. K. P. Š. sa však nakoniec s vyhlasovateľom nedohodol, a tak sa napokon bude v Dubaji realizovať návrh košického ateliéru.

ČSOB VYŠKOV zaoblené profily2

Zaoblené profily priečok MILT – vpustite organické tvary do svojej kancelárie?

Súčasný trend v dizajne komerčných interiérov podporuje ľahkosť a estetiku. V kancelárskych priestoroch sa majú zamestnanci cítiť príjemne a radi tu tráviť svoj čas. Zaoblené profily priečok MILT, či už v riešení s dvojsklom MiltDesign, alebo s jednosklom GlassTech, vnášajú do interiéru nezvyčajné organické tvary a umožňujú osekávať ostré hrany a uhly.

Nový park

Nominácie na CE ZA AR 2019 sú známe

V aktuálnom 18. ročníku bolo prihlásených dovedna 100 diel. Medzinárodná porota z nich vybrala 31, ktoré osobne navštívila in situ. Ide o doposiaľ najväčší počet diel, ktoré si porota bola v rámci Slovenska pozrieť. Medzinárodná porota prešla počas 2. kola hodnotenia takmer 1 400 kilometrov naprieč celým Slovenskom.

Obr. 5 Juhovýchodný pohľad na dom možno vidieť aj tri orechy zasadené z južnej strany označené bielymi kolíkmi

Dom, ktorý funguje podľa prírody, nie technológií

Človek, ktorý riadi ekologické a úsporné auto pretekárskym štýlom jazdy, bude mať väčšiu spotrebu paliva ako človek, ktorý jazdí bežným autom, avšak rozumným štýlom jazdy, zameraným na nízku spotrebu. Podobne aj „konzumný človek“, ktorý býva v pasívnom dome, minie v konečnom dôsledku viac energie ako človek, ktorý býva v bežnom dome, no vedome žije tak, aby mal čo najmenší negatívny vplyv na prírodu.