Celkový pohľad na projekt Rezidencia na Kolibe.

Rezidencia na Kolibe

K najnovším realitným prírastkom v exponovanej časti bratislavskej Koliby patrí Rezidencia na Kolibe, ktorá sa nachádza na konci ulice Pod Vachmajstrom. Koncept štyroch málopodlažných stavieb akceptuje danosti svahovitého pozemku, priestorové možnosti, ako aj koeficient zastavanosti.
Objekt od prístupovej komunikácie.

Bytový komplex Nová Vlárska

Na bratislavských Kramároch bol koncom minulého roku dokončený komplex nízkopodlažných domov, ktorý priniesol 82 bytov. Dvojica bytových domov nachádzajúcich sa medzi Národným onkologickým ústavom a Vlárskou ulicou ponúka byty od úspornejších dvoja trojizbových až po …