01 nova dunajska variant B

Rezidencie Nová Dunajská

Na Dunajskej ulici sa začiatkom budúceho roka začne s výstavbou mestského domu Nová Dunajská, ktorý bude zasadený do prieluky medzi dvoma existujúcimi budovami. Vzhľad fasády nadväzuje na charakter susedných domov tak, aby nenarúšal jednotnú podobu ulice.
04 ludwigov mlyn 5

Ludwigov mlyn

Historický Ludwigov mlyn bol prvým parným, neskôr elektrickým a zároveň najväčším mlynom v Bratislave. Z rozsiahleho areálu, ktorý zapĺňal celý blok medzi Karadžičovou, Krížnou, Trnavským mýtom a Metodovou, sa žiaľ zachovala už len malá časť mestského paláca rodiny Ludwigovcov …