Jana Marinicová

Jana Marinicová, Juraj Duška, Svetlana Zimanová, Viktória Horečná, VI Group, Neznáme, Bývanie, Gerlachov