image 63447 25 v1
Galéria(5)

Výstava LAND-URBIA 2014 s bohatým sprievodným programom

V dňoch 24. až 27. apríla 2014 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční ďalší ročník výstavy LAND-URBIA s témou Verejné priestranstvá a identita. Výstava na rozlohe približne 1 300 m2 je súčasťou komplexu ďalších 5 výstav, ktoré v čase ich konania navštívi približne 40-tisíc návštevníkov. Bude sa venovať predovšetkým prezentácii inovatívnych urbanistických a krajinárskych riešení, vydareným realizáciám a bude mať bohatý program spojený so štvordňovou konferenciou a panelovými diskusiami. Účasť prisľúbili renomovaní odborníci zo Slovenska i zahraničia. Návštevníci majú možnosť zoznámiť sa s kvalitnými koncepciami, projektmi, realizáciami verejných priestranstiev a spoznať možnosti a príklady ochrany a podpory identity.

DSC01962
DSC01874
DSC01946
DSC01954

Sprievodná štvordňová odborná konferencia sa bude venovať téme verejných priestranstiev a identity. V jednotlivých blokoch sa bude hovoriť o ich význame pre mestá a obce, definícii a vymedzení pojmu verejný priestor, ale aj o tom, ako verejný priestor môže ovplyvniť identitu lokality a naopak. Samostatná časť konferencie sa bude venovať aktuálnej legislatíve týkajúcej sa územia a územného plánovania, formou panelovej diskusie budú účastníci skúmať vzájomnú previazanosť zákonov a efekty ich zavádzania. Ďalšie časti konferencie sa budú venovať významu verejných priestorov v mestách a obciach, novým trendom v urbanizačnom procese, metodike realizácie efektívneho verejného priestranstva a inšpiratívnym prípadovým štúdiám. Výstupom konferencie budú závery a odporúčania prednášajúcich pre investorov a štátne inštitúcie, ale tiež povzbudenie pre lokálnych lídrov chrániť autentickosť svojich verejných priestorov a ich efektívnou tvorbou podporovať identitu obce, regiónu alebo sídla.

V rámci výstavy LAND-URBIA 2014 bude odprezentovaná, Cena za urbanizmus 2013, Cena E. Belluša 2013, Cena D. Jurkoviča 2013. Zaujímavosťou dokumentujúcou prepojenie architektúry, urbanizmu a výtvarného umenia bude výstava významných slovenských výtvarných umelcov, prezentujúca ich tvorbu o krajine. Podstatnú časť LandUrbie budú tvoriť prezentácie inovatívnych riešení v území a vydarené realizácie verejných priestranstiev miest a obcí. Na výstave budú mať svoj priestor tiež štátne inštitúcie, odborné organizácie, univerzity, ale aj projekčné ateliéry, štúdiá či mimovládne organizácie. Atmosféru podujatia budú dotvárať postery, modely, fotografie a filmy, dizajnérske návrhy a tvorba umeleckých škôl.

Hlavným organizátorom výstavy je Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku a Agrokomplex – Výstavníctvo š.p. Nitra. Záštitu nad výstavou preberá Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, oslovené bolo aj Ministerstvo kultúry a Združenie miest a obcí Slovenska. Hlavnými partnermi výstavy sú Asociácia pre urbanizmus a územné plánování v ČR, Polytechnika Krakovska Poľsko, Združenie urbanistov v Maďarsku, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská výtvarná únia. Medzi ďalších partnerov sa radia Slovenská agentúra ŽP, Inštitút územného rozvoja, SPU v Nitre a SFVU.

Zdroj: Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie