Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Galéria(12)

Viac ako 40-ročný kultúrny dom premenia na inovačné centrum

Slovenská komora architektov vyhlásila v októbri 2022 dvojkolovú architektonickú súťaž rekonštrukcie Mestského domu kultúry v Brezne na Kreatívne a inovačné centrum. Zvíťazil návrh ateliéru young.s architekti. Podľa poroty bol koncepčne, dispozične aj vizuálne najviac presvedčivý.

Rekonštrukcia Mestského domu kultúry v Brezne na Kreatívne a inovačné centrum prináša myšlienku vytvoriť zázemie pre prirodzené prepájanie a spolupráce rôznych oblastí kultúry, vzdelávania, výskumu aj podnikania naprieč vekovými skupinami. Novovzniknutý priestor by mal vytvoriť stabilnú tvorivú atmosféru v meste.

Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
03.cdr

Mestské centrum, ktoré zastrešuje rôzne aktivity

Aktuálne budova slúži ako kultúrne centrum, ktoré zastrešuje rôzne kultúrne aktivity a spoločenské podujatia. Stretávajú sa tu viaceré záujmové skupiny všetkých vekových kategórií. Okrem ochotníckych a komerčných organizácií je dom kultúry otvorený aj pre verejnosť.

V pláne mesta je v plnom rozsahu zachovať kinosálu, ktorej súčasná kapacita je 319 miest, spolu s nadväzujúcimi funkciami a zároveň ich rozšíriť o priestory centra voľného času a vývojovo-vedeckého centra pre inovácie v oblasti technológií.

Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti
Prvá cena, návrh ateliéru young.s architekti | Zdroj: young.s architekti

Príklad kultivovaného socialistického realizmu

Dom kultúry sa nachádza v širšom centre mesta, mimo pamiatkovej zóny. Postavený bol na prelome 50. a 60. rokov. O jeho dostavaní v roku 1960 svedčí dátum vyrytý v omietke v krove hlavnej budovy. Typovo ide o projekt kultúrneho domu od architekta Oskara Winklera.

Podobné môžeme nájsť aj v Lučenci či Fiľakove, pričom oba majú plochú strechu, avšak v Lučenci má hlavná budova o podlažie menej. Kultúrny dom je kvalitne navrhnutý nielen z dispozičného hľadiska, ale je tiež dôstojným a kultivovaným príkladom socialistického realizmu bez prehnaných výrazových prvkov.

Súčasný stav
Súčasný stav | Zdroj: Google Maps

Hľadanie nových vzťahov

Budova v súčasnosti už len čiastočne vyhovuje požiadavkám organizácií, ktoré ju využívajú. Dispozične aj stavebno-technicky sa objekt skladá z troch častí – z hlavnej budovy s administratívnymi, spoločenskými, reštauračnými a obslužnými priestormi (sklady, kotolňa, šatne, elektro rozvodňa), z hľadiska s postrannými únikovými „loďami“ a z javiska s obslužnými priestormi (šatne, sklady kulís).

Zmyslom súťaže vyhlásenej Slovenskou komorou architektov (SKA) bolo nájsť optimálne riešenie na využitie priestorov a vytvoriť vhodné dispozičné väzby medzi jeho pôvodnými a pridanými prevádzkovými celkami. Budovu bolo potrebné hmotovo aj tvarovo zachovať, s výnimkou podstrešného priestoru čelného traktu určeného na prestavbu či nadstavbu.

Symetria okolitej zástavby

V prvom kole dvojkolovej súťaže svoje návrhy odovzdalo 16 autorských kolektívov, pričom 2 z nich boli z dôvodu nesplnenia podmienok vylúčené. Do druhého kola postúpili štyri ateliéry, z ktorých zvíťazil návrh od young.s architekti.

Podľa Ing. arch. Jozefa Bátora, PhD. z ateliéru young.s architekti sa ich koncept riešenia snažil čo najjednoduchšou formou reagovať na východiskový stav a zadanie: „Jednoduchý kubus nadstavby (bez ambície na seba hmotovo upozorňovať) sme symetricky osadili na pôvodnú hmotu domu ako reakciu na symetrickú kompozíciu okolitej urbanistickej štruktúry.“

panely s navrhom 2etapa
Tretia cena ex aequo, návrh ateliéru Archilab | Zdroj: Archilab

Svetlo na konci tunela/chodby

Polotransparentná nadstavba pôsobí ako screen života domu a predsadená fasáda mobilných fasádnych panelov vytvára zakaždým iný „facelift“, podľa miery otvorenia či uzavretia jednotlivých častí. Vnútornú dispozíciu architekti očistili od nenosných priečok a vložili do nej bloky nových funkcií.

„Najzásadnejším zásahom je asanácia pôvodného schodiska, čím vytvárame dva vertikálne tubusy – vertikálne priestory skrz budovu. Vložením ľahkého oceľového schodiska a presvetlením tohto priestoru strešnými svetlíkmi prepúšťame svetlo do centra dispozície,“ doplnil Jozef Bátor. Koncept „svetlo na konci tunela/chodby“ dáva budove lepšiu priestorovú čitateľnosť a umožňuje ju prirodzene priečne prevetrávať.

Čo ocenila porota?

Porota na víťaznom riešení vyzdvihla predovšetkým vyčerpávajúci, jasne artikulovaný architektonický návrh, ktorý bol koncepčne, dispozične a vizuálne presvedčivý. „Má predpoklad pre etapizáciu, korigovanie alebo prípadné vstupy do architektonizácie v podobe redukcie v súlade s potrebami mesta. Oceňujeme aj zapracovanie odporúčaní z 1. etapy, predovšetkým prácu so zapojením bočných strán pozemku,“ uviedla SKA.

Porota

Predseda:

  • Ing. arch. Štefan Polakovič

Riadni členovia:

  • Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
  • Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
  • Ing. arch. Martin Kusý
  • Ing. arch. Ján Králik (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

  • Ing. arch. Martin Repický
  • Mgr. František Roth

Vyhodnotenie:

  1. cena: young.s architekti
  2. cena – ex aequo: Archilab
  3. cena – ex aequo: MAPA architekti

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2023