Sprievodné akcie ZSPS v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO 2019

Fórum slovenského stavebníctva

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je presadzovanie rozvoja a záujmov Slovenského stavebníctva a vytváranie podmienok pre dlhodobú stabilitu a perspektívu stavebníctva na Slovensku, organizuje v priestoroch medzinárodného veľtrhu CONECO 2019 spolu s partnermi viacero odborných podujatí, k tým hlavným patrí Fórum Slovenského stavebníctva 2019, medzinárodná súťaž STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019 ako aj EÚ BIM Workshop.

Fórum slovenského stavebníctva 2019

Diskusné fórum v tomto roku nadväzuje aj na 25. konanie konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb, uskutoční sa dňa 27. 3. 2019 v Incheba EXPO Clube. Odborným garantom fóra je ZSPS spoločne s Technickým skúšobným ústavom stavebným, spoluorganizátormi sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenská komora stavebných inžinierov.

Program fóra bude rozdelený do troch panelov: 1. Panel: Verejné obstarávanie a kvalita vo verejnom stavebníctve, 2. Panel: Klimatické zmeny a ich vplyv na rozvoj miest, 3. Panel: Hĺbková obnova budov a energetická hospodárnosť.

Na konferencii okrem iných vystúpia: JUDr. Peter Ďurček, štátny tajomník MDV SR, Mgr. Juraj Bugala, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie, Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka Hl. mesta Bratislava, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, Ing. Tomáš Janeba, prezident Asociácie pre rozvoj infraštruktúry ČR. Fórum je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem. Online registrácia.

STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019

Priemyselná revolúcia 4.0 v stavebníctve zásadným spôsobom zvyšuje požiadavky na kvalifikáciu, zručnosti a technológie a preto prípravu mladých študentov na svoje povolanie považujeme za mimoriadne dôležitú. Z iniciatívy ZSPS sa bude tento rok po prvýkrát konať ako súčasť odborného programu medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik, murár, inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019.

STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI

Súťaž organizuje ZSPS spolu so Strednou odbornou školou technológií a remesiel v Bratislave a spoločnosťou Incheba, a.s.. Začína sa dňa 27.3.2019 o 9:30 slávnostným otvorením, praktické časti súťaže budú následne prebiehať po dva súťažné dni za prítomnosti verejnosti a vyvrcholia vyhlásením výsledkov súťaže 28.3.2019 o 13:30. Na slávnostnom otvorení potvrdil svoju účasť aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR pán JUDr. Peter Ďurček.

Myšlienkou súťaže je demonštrovať kooperáciu a prepojenie jednotlivých učebných odborov elektromechanik, murár a inštalatér, ktoré je v dnešnej dobe nesmierne dôležité. Súťažiť bude 6 trojčlenných družstiev žiakov stredných odborných škôl z Česka a Slovenska. Počas podujatia bude možnosť konzultácií s vybranými zamestnávateľmi a zástupcami SOŠ technológií a remesiel. Príďte svojou účasťou podporiť mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na výkon svojho povolania a príďte sa presvedčiť, že dnešné vzdelávanie ako aj práca v stavebníctve sú plné nových technológií. Podrobnejšie informácie o súťaži.

Sprievodnou akciou súťaže bude v hale D možnosť vyskúšať si prácu bagristu na simulátore bagru Volvo, ktorú v spolupráci so ZSPS organizuje spoločnosť STRABAG s.r.o. Simulátor si bude možné vyskúšať v dňoch 27 až 29.3.2019.

EU BIM Workshop

Medzinárodný seminár sa uskutoční 29. 3. 2019 v Incheba EXPO Clube v čase od 9:00 do 15:00. Cieľom podujatia je: poskytnúť prehľad o aktivitách pracovnej skupiny EÚ BIM Task group, poskytnúť prehľad o využití BIM v SR a EÚ, vyjasniť výhody BIM pre verejný sektor a poskytnúť rámec podmienok transformácie na BIM. Seminár je založený na materiáloch pracovnej skupiny EU BIM Task group s prispôsobením pre danú krajinu.

EU BIM

Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku, nakoľko sú prednášky prepojené so skupinovými aktivitami vedenými zahraničným inštruktorom. V rámci programu sú zaradené sekcie určené na prácu v skupinách: význam BIM, zodpovednosť a úlohy, strategické ciele BIM, implementačný plán, interné a externé faktory, zdieľanie poznatkov a akčný plán.

Podujatie je vhodné pre všetkých účastníkov stavebného priemyslu so záujmom o využitie prínosov informačného modelovania stavieb (BIM) a virtuálnej výstavby. Hlavnými organizátormi sú BIMaS, ZSPS, KnowledgePoint (UK) a SKSI. Online registrácia je možná prostredníctvom Elektronického formulára. Kapacita podujatia je obmedzená.

Uvedené akcie sú zároveň sprievodnými podujatiami 34. Valného zhromaždenia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktoré sa uskutoční 28.3. o 10:00 v predvečer ktorého sa uskutoční aj galavečer Stavba roka 2018.

Podrobné informácie o týchto ale aj ďalších podujatiach získate na sekretariáte Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska alebo na www.zsps.sk

KategórieStavebníctvo, Udalosti