Šetrite s penou!

setrite s penou

Spoločnosť Bramac rozšírila svoje portfólio vo svete izolácii o nadkrokvovú izoláciu Bramac Therm. Táto izolácia z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR) je moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením úniku tepla.

Tepelný izolačný materiál sa kladie zhora na strešné krokvy, a tak bráni vzniku tepelných mostov. Takto pripravená izolácia je použiteľná nielen pri novostavbách (Bramac Therm TOP), ale umožňuje aj dodatočné zateplenie obývaných priestorov, a to bez zásahu do interiéru, v ktorom sa rekonštrukcia strechy realizuje (Bramac Therm KOMPAKT).

Viac informácii na www.bramac.sk.