S postupom ÚVO vo veci zoznamu podnikateľov Doprastav zásadne nesúhlasí

Líder na stavebnom trhu SR, spoločnosť Doprastav zásadne nesúhlasí s postupom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo veci zoznamu podnikateľov. V súčasnosti je Doprastav zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, ale praktický dosah firmy na verejné súťaže je nulový, čím jej vznikajú veľké škody.

Zodpovednosť za tento stav nesie predseda ÚVO Béla Angyal, na ktorého Doprastav už podal trestné oznámenie, povedal predseda predstavenstva a. s. Doprastav Ivan Šesták. Oficiálne nebolo šéfovi ÚVO podanie trestného oznámenia potvrdené.

Doprastav a 5 ďalších stavebných firiem totiž podľa rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu (PMÚ) SR z roku 2006 koordinovali tendrovú ponuku na výstavbu časti podtatranského diaľničného úseku D1 Mengusovce – Jánovce. Zároveň im všetkým uložil pokuty v sume 1,4 miliardy Sk, z toho Doprastavu 197,81 milióna Sk.

V hre bola verejná súťaž z roku 2004, ktorá však z dôvodu nesplnenia požadovaných kritérií bola zrušená. Neskôr PMÚ označil postup stavebných firiem za kartelovú dohodu s tým, že porušili zákon o ochrane verejnej súťaže. Podniky sa obrátili na súd, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutia rady. Následne súd pre 4 podniky, vrátane Doprastavu, vydal odklad vykonateľnosti rozhodnutia PMÚ (zaplatenie pokuty).

Súbežne do prípadu aktívne vstúpil ÚVO. Pred rozhodnutím súdu ÚVO vydal pre verejných obstarávateľov metodické usmernenie a vyhlásil, že „podľa nášho názoru (6 firiem – pozn. TASR) nespĺňajú podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Za dôkaz je možné považovať predmetné rozhodnutie PMÚ.“ ÚVO sa v zhode s PMÚ vyjadril, že u podnikov naviazaných na kartelovú dohodu ide o závažné porušenie odborných povinností. Doprastav bezvýsledne požiadal ÚVO o doplnenie usmernenia o fakt, že preskúmanie kartelovej dohody je na súde. V zmysle tohto usmernenia ÚVO 6 podnikom zakázal na 5 rokov účasť na verejných súťažiach.

Vedenie Doprastavu zastáva názor, že na základe protiprávneho konania a postupu ÚVO bol vylúčený z verejných súťaží napr. v januári 2007 (I. etapa výstavby komunikácie Piesok-Bystrá, dostavba objektov nemocnice v Dolnom Kubíne) a eviduje škody asi 2 miliardy Sk.

Doprastav požiadal ÚVO o predĺženie platnosti zápisu v zozname podnikateľov a poskytol k tomu požadované dokumenty. V jeden deň, 29. januára, ÚVO tvrdil, že Doprastav nefiguruje v zozname a na potvrdenie predĺženia platnosti zápisu podnikateľa si úrad predlžuje lehotu. V ten istý deň ÚVO zastavil konanie o vyčiarknutí Doprastavu zo zoznamu, nakoľko niet dôvodu konania vo veci, teda vykonať zápis do zoznamu. Šesták označil postup ÚVO za zmätočný a finančne poškodzujúci Doprastav.

Doprastav je zapísaný v zozname podnikateľov. Ak by sa však vo verejnej súťaži stal víťazom, nebol by akceptovaný, a ak by sa umiestnil na inej pozícii, ostatní by mohli namietať jeho účasťou na kartelovej dohode.

V reakcii na obvinenia Angyal povedal:“ÚVO postupuje podľa zákona. Momentálne to vidím tak, že sme v práve.“ Pripustil však riziko, že súd rozhodne v prospech stavebných firiem.

Na margo prípadného odškodnenia Doprastavu povedal: „oveľa väčšie riziko vidím v tom, že ak by sme zostali pasívni, alebo by sme zmenili stanovisko, európske financie by boli zastavené. A to by bolo pre Slovensko veľmi nežiaduce.“ Šesták to odmietol a spochybnil nezávislosť ÚVO.

Zdroj: TASR

KategórieUdalosti