Konferencia Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciach

konferencia bezpecnost dopravy na pozemnych komunikaciach

Pripravovaná konferencia poskytuje priestor pre odbornú verejnosť z oblasti cestnej infraštruktúry na odovzdávanie si vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy. Cieľom je informovať o jednotlivých aktivitách štátnej a verejnej správy, prezentovať nové poznatky v cestnom hospodárstve a poskytnúť nové podnety na zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách.

Témy konferencie:
  • Vývoj dopravnej nehodovosti v SR
  • Analýza vplyvu dopravnoinžinierskych riešení na bezpečnosť
  • Legislatíva a poznatky z oblasti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií
  • Technické riešenia pre bezpečnosť ciest
  • Aplikácia stavebných a technických prostriedkov na zníženie nehodovosti

Konferencia je určená zamestnancom štátnej správy, pracovníkom samosprávy, krajským a okresným riaditeľstvám policajného zboru – odborom dopravnej polície, projektantom, zhotoviteľom ako aj odborníkom z vedeckých a výskumných inštitúcií.

Konferencia je súčasťou podujatí celoživotného vzdelávania členov SKSI, sekcie Inžinierske stavby – Dopravné stavby.

Dátum konania: 18. – 20. septembra 2013
Miesto konania: Hotel Senec

Pozvánka na konferenciu
Prihláška na konferenciu

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby je mediálnym partnerom konferencie.

–>–>