Expanzia ZKW Slovakia, Krušovce

Stat kon

STAT-KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby - expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologicko-výrobným procesom, v ktorom bolo nutné tvarovo aj materiálovo zohľadniť návrh nosnej konštrukcie. Celý rozsah expanzie závodu ZKW tvorí viacero veľkých stavebných objektov celkovej výmery 42 000 m2.

Pri projekte boli spracované všetky časti nosných konštrukcií od zakladania, prefa skeletu, oceľových konštrukcií až po návrh základových a podlahových dosiek v spoločnosti STAT-KON vďaka vlastným kapacitám a špecialistom pre konkrétne oblasti.

STAT-KON spolupracoval počas celého obdobia na tomto projekte s autormi celého areálu Ing. arch. Martinom Stoličným a Ing. arch. Luciou Véghovou a tímom spoločnosti REDE.

expanzia závodu ZKW Krušovce

Ing. Juraj Letko
konateľ STAT-KON
www.stat-kon.sk

KategórieUdalosti