Zúčastnite sa medzinárodnej architektonickej súťaže!

„Sila krásy architektúry” – je mottom súťaže „Zmeň víziu na projekt”, na účasť v ktorej pozývame architektov a architektonické štúdiá z krajín strednej a východnej Európy. Celková hodnota cien je 16 000 EUR. Práce budú hodnotiť známi architekti: Ewa Kuryłowicz (PL), Robert Konieczny (PL), Péter Reicher (HU) a Jaroslav Dokoupil (CZ).

Čím by sa mal vyznačovať budova budúcnosti?

Svetová populácia stále rastie a spolu s ňou sa zahusťuje aj zástavba v mestskom priestore. Skutočnou výzvou sa tak stáva bezpečnosť obyvateľov súvisiaca s protipožiarnou ochranou, ako aj akustický komfort – podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môže pouličný hluk škodiť zdraviu rovnako ako toxické látky, a preto je dôležité, aby objekty svojim používateľom zaručovali primeranú akustickú hladinu.

– Každý rok sa do miest sťahuje milión osôb a výzvou súčasného sveta je nájsť spôsob, aby v týchto mestách každý mohol žiť zdravo, pohodlne a bezpečne. Vieme, že dosiahnutie tohto cieľa zahŕňa spoluprácu a účasť mnohých strán: architektov, realizátorov, investorov a výrobcov stavebných materiálov – hovorí Łukasz Glapa, marketingový riaditeľ spoločnosti ROCKWOOL CEE.

Okrem toho jednou z hlavných otázok pri navrhovaní a modernizácii bytových objektov, ako aj tých určených pre verejnosť, je tepelný komfort a energetická úspornosť, ktoré sú najúčinnejšími prostriedkami v boji so smogom – a tento problém sa týka mnohých krajín, nielen v Európe. Moderné objekty sa tiež vyznačujú odolnosťou, vďaka ktorej budú spoľahlivo slúžiť dlhé roky. Ideálne by bolo, ak by sa s ich funkčnosťou spájala aj estetická hodnota, pretože každý z nás chce žiť na prívetivom a vizuálne atraktívnom mieste. Dôležité je tiež, aby bol mestský priestor vytváraný z materiálov, ktoré sú recyklovateľné. Toto všetko spolu tvorí výnimočnú víziu „zelených miest budúcnosti”.

– Vďaka súťaži sa dozvieme, či sa takéto miesta nachádzajú na mape strednej a východnej Európy už teraz – dodáva Łukasz Glapa.

Dôležité sú najlepšie architektonické nápady

Hľadáme tie najkrajšie budovy v strednej a východnej Európe, ktoré zaujmú tvarom a predstavujú najlepšie architektonické nápady. Do súťaže pozývame architektov z krajín strednej a východnej Európy, ktorých projekty najlepšie odrážajú princípy trvalo udržateľnej výstavby: sú vizuálne estetické, zakomponované do mestskej zástavby a predstavujú syntézu niekoľkých kľúčových parametrov, ktorými sa vyznačujú budovy navrhnuté ako mestá budúcnosti.

Súťaž zahŕňa dve kategórie: nový objekt a zmodernizovaný objekt, odovzdané do prevádzky v roku 2018. Celková hodnota cien pre víťazov je 16 000 EUR – po 5000 EUR za Grand Prix a po tri čestné uznania vo výške 1000 EUR v obidvoch kategóriách. Práce budú hodnotiť známi architekti: Ewa Kuryłowicz (PL), Robert Konieczny (PL), Péter Reicher (HU) a Jaroslav Dokoupil (CZ).

– V modernom meste je rozhodujúcou vízia architektov, my túto víziu podporujeme s veľkým potešením. V súťaži chceme ukázať najlepšie projekty zrealizované v roku 2018 v strednej a východnej Európe a vybrať architektov, ktorí sú schopní pozrieť sa na architektúru v kontexte vytvárania miest budúcnosti. Hľadáme miesta prívetivé pre človeka a bezpečné, také, v ktorých sa estetickosť stretáva s funkčnosťou – sumarizuje Łukasz Glapa.

Súťaž organizovaná spoločnosťou ROCKWOOL Polska sa začína 22. novembra 2018 a práce bude možné predkladať do 31. 1. 2019.

Viac na stránke rockwool.sk/zmenteviziunaprojekt.sk