Banská Bystrica chce obnoviť námestie, vyhlasuje architektonickú súťaž

banska bystrica
Zdroj: Google Maps

Do vyhlásenej verejnej anonymnej jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže sa môžu zapojiť tímy alebo jednotlivci zo Slovenska i zahraničia.

Banskobystrická samospráva vyhlasuje urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na obnovu Námestia slobody, ktoré patrí k jedným z troch najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici.

Ako informuje radnica v tlačovej správe, cieľom je získať návrh revitalizácie a prestavby tohto dôležitého priestoru. Do súťažných podmienok boli zapracované požiadavky odborných útvarov mesta, ako aj Banskobystričanov z realizovaného dotazníkového prieskumu.

Do vyhlásenej verejnej anonymnej jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže sa môžu zapojiť tímy alebo jednotlivci zo Slovenska i zahraničia spĺňajúci podmienky účasti. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je do 12. októbra 2021. Porota zložená z odborníkov následne zasadne, súťaž vyhodnotí a vyhlási výsledky. Chýbať nebude ani výstava súťažných návrhov.

„Námestie slobody patrí k dôležitým mestským priestorom Banskej Bystrice, ktorým denne prejde mnoho motoristov, peších i cestujúcich MHD. Uvedomujeme si, že dnes sa v tejto lokalite človek stráca, preto chceme celý priestor obnoviť, zvýšiť bezpečnosť chodcov, vytvoriť zelené a oddychové plochy. Aby sme našli čo najkvalitnejší návrh reflektujúci na potreby obyvateľov a návštevníkov, rozhodli sme sa vyhlásiť architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorú nám overila Slovenská komora architektov,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Pozor na ochranné pásmo

Predmetom súťaže je priniesť komplexný urbanistický návrh revitalizácie a prestavby Námestia slobody. Pritom je potrebné zachovať jeho hlavnú funkciu a dbať na to, že je súčasťou Centrálnej mestskej zóny a jeho veľká časť sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica.

Okolie námestia tvoria zdravotnícke zariadenia, úrady, banky, bytovky, detské ihriská či parky. Autor víťazného návrhu by mal po súťaži spracovať zmeny a doplnky územného plánu zóny, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu verejných priestranstiev a zastávok verejnej hromadnej dopravy.

„V súťažných podmienkach sú časti riešeného územia podrobne popísané spolu s informáciami o súčasnom stave využívania územia, dopravnej obsluhy, existujúcich problémov, vlastníckych vzťahov, vypracovaných zámerov a projektových dokumentácií. Architekti by mali priniesť návrh riešenia celkovej identity námestia, riešenia dopravy, autobusových zastávok a podobne,“ doplnila Ivica Gašparovičová z Oddelenia územného plánovania a architekta mesta.

SITA
KategórieSúťaže