image 84523 25 v2
Galéria(6)

Spoločnosť KAMI PROFIT vykonáva komplexný projektový manažment

Spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. sa zaoberá komplexným projektovým manažmentom v oblasti pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb, ktorý zahŕňa celý proces výstavby od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania.

1
2
3
4
IMG 1806

Spoločnosť tiež vykonáva činnosti stavebného dozoru pre súkromných a verejných investorov a vo svojom portfóliu má aj zaujímavé projekty, ktoré realizuje ako generálny dodávateľ stavby.

Z aktuálnych projektov vyberáme:

Výstavba Obchodného centra v Retail Parku Mlynárce v Nitre

Dňa 27.7.2016 zástupcovia firmy KAMI PROFIT, s.r.o. prevzali stavenisko od developera/investora spoločnosti homeBox Nitra, s.r.o. a tým bola oficiálne zahájená výstavba Obchodného centra – Retail „B“ , ktorý bude súčasťou Retail Parku Mlynárce v Nitre na Bratislavskej ulici. Spoločnosť KAMI PROFIT sa tak stala generálnym dodávateľom stavby, ktorej vybudovaním bude k dispozícii 2.920 m2 flexibilných moderných priestorov na prenájom. Budúci nájomníci budú môcť využiť synergický efekt špecializovaných obchodov, showroomov a ateliérov so zameraním na vybavenie a zariadenie domácností, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Vybudovaných bude aj 62 parkovacích miest.

Výstavba čerpacej stanice s unikátnym dizajnom

KAMI PROFIT, s.r.o. je generálnym dodávateľom novej čerpacej stanice spoločnosti Slovnaft, ktorá bude jedinečná svojím vonkajším i vnútorným dizajnom. Čerpacia stanica sa bude nachádzať na ulici Prístavná v Bratislave, na mieste, kde kedysi sídlilo riaditeľstvo bývalej rafinérie Apollo.

S prácami sa začalo 27. júna 2016 a predpokladané komplexné odovzdanie čerpacej stanice sa odhaduje na koniec roka 2016. Čerpacia stanica by mala byť uvedená do prevádzky začiatkom roka 2017.

Pri výstavbe budú použité viaceré úsporné technológie. Strechu novej čerpacej stanice pokryje suchomilná zeleň, ktorá bude spĺňať nie len estetickú, ale aj ekologickú funkciu. Vykurovanie bude riešené prostredníctvom tepelného čerpadla, kde sa odobratá voda z podložia použije na vykurovanie a chladenie objektu. Následne sa voda vráti späť do podzemných vôd.
Jedinečné bude aj prestrešenie čerpacej stanice v podobe membránovej kovovej konštrukcie, ktorá bude prekrývať výdajné stojany.

Stavebno-technický dozor na stavbe závodu Pečivárne Sereď o.z.

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o. vykonáva stavebno-technický dozor na stavbe závodu Pečivárne Sereď o.z. a na prístavbe skladu hotových výrobkov Pečivárne Sereď na Trnavskej ceste v Seredi s novými modernými technológiami a investíciou zhruba 55 mil. EUR. Rozloha nového závodu bude 10 000 štvorcových metrov.

ZDROJ: PR článok spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o.