Ploché strechy ako výzva (profil spoločnosti Strestav)

Ploché strechy ako výzva (profil spoločnosti Strestav)

Strechárska spoločnosť Strestav Stanislav Čižmárik vznikla v roku 1990, keď vo svojom názve ešte niesla meno svojho zakladateľa a jediného zamestnanca. Za posledných pätnásť rokov sa pracovný tím rozšíril, spoločnosť má množstvo zákaziek a jediné, čo sa skrátilo, je názov firmy. Predstavujeme vám Strestav.

Mať prácu ako koníčka mnohí považujú za šťastie. V stavebnej praxi je to obzvlášť zaujímavé, ak ide o také špecifické zameranie, akými sú strechy. Svorne to však tvrdia zamestnanci spoločnosti Strestav. Preto nás zaujímalo, ako táto firma funguje, v čom je tajomstvo jej úspechu. Sama som to zistila už v prvých minútach rozhovoru – príjemný a ústretový riaditeľ spoločnosti, pre ktorého je strechárska tematika životným hobby, musí svojím prístupom „nakaziť“ každého, kto s ním spolupracuje.

Aké boli vaše začiatky?

Nemôžem odpovedať inak ako obligátnym „perné“. Keď som v roku 1990 začal podnikať, mal som za sebou 25 rokov praxe na pozícii stavbyvedúceho v Pozemných stavbách Bratislava. Podieľal som sa na stavbách väčšieho typu, ako boli školy, nemocnice, výrobné haly, ale vždy ma zaujímala problematika striech. A tak som sa po revolúcii osamostatnil a rozhodol zamerať sa na realizáciu, diagnostiku a rekonštrukcie plochých striech. Začínal som sám a až postupne sa môj pracovný tím rozrastal. Cieľ bol však stále rovnaký – každú ponuku spracúvať s projektovou dokumentáciou, kalkuláciou, rozpočtom a realizovať ju na vysokej úrovni.

Koľko pracovníkov v súčasnosti zamestnávate?

Priamo v sídle firmy je nás len päť – dvaja projektanti, hlavný stavbyvedúci, ktorí sú zároveň aj technikmi, asistentka a ja. Sme malá firma, ale máme skúsenosti zo svojich predchádzajúcich zamestnaní z veľkých spoločností. Vzhľadom na to, že pri práci využívame počítače, pracujeme efektívne.

Používate nejaký špeciálny riadiaci softvér?

 Áno, máme svoj vlastný systém centrálneho ukladania informácií, ktorý sme si dali vytvoriť na naše podmienky. Do systému si ukladáme zákazky a okamžite máme spracované informácie o rozpočte, kalkulácie. Máme prehľad o všetkých zákazkách, klientoch a o našej práci. Systém je spracovaný tak, aby boli vstupy čo najjednoduchšie. Dôraz sa kladie na pružnosť.

Poďme na samotnú stavbu. Ako vaša práca prebieha tam?

Pri realizácii zákazky spolupracujeme s overenými montážnymi firmami, to znamená, že máme zaškolených živnostníkov, ktorí poznajú naše technológie, podmienky a materiály ktoré používame. Veľký dôraz kladieme na kontrolu, pretože technickú stránku, detaily musí vždy prekontrolovať technik. Tento nadhľad je potrebný aj pri práci kvalitných montážnikov či remeselníkov.

Prečo práve ploché strechy?

Problematiku plochých striech vnímam ako jednu z najťažších a osobne som sa k nej postavil ako k výzve. Na verejnosť občas prenikajú názory typu „od plochých striech ruky preč“, ktoré pramenia zo zlých skúseností s ich realizáciou, poruchovosťou. Dokonca sa objavuje názor, že plochá strecha sa ani nedá kvalitne spraviť. Nie je to tak. Plochá strecha môže byť rovnako kvalitná ako šikmá. Záleží na tom, ako je konštrukcia zrealizovaná, nie aký má tvar.

Súvisí poruchovosť plochých striech s technologickými postupmi používanými v minulosti?

Čiastočne. Vplyv na kvalitu striech, samozrejme, mal a stále má prílev nových technológií po deväťdesiatom roku minulého storočia. Ich množstvo a tým aj možnosť výberu zohrávajú svoju úlohu, hoci v rôznych modifikáciách boli k dispozícii aj predtým. Ja však negatívum vidím predovšetkým v trende, ktorý sa začal uplatňovať v sedemdesiatych rokoch minulého storočia – rovné, bezspádové strechy, ktoré sa museli realizovať, aby sa „ušetril materiál“. Podotýkam, že išlo o násyp, ktorý strechu vyspádoval. Vzhľadom na to, že sa používali prevažne asfaltové pásy, dochádza k degradácii asfaltu vplyvom stojatej vody, kyslých dažďov a pod. Tie teraz treba sanovať, a tak sa dá s nadhľadom povedať, že my strechári sme si pripravili prácu aj do budúcnosti.

Obr.: Medzi najnáročnejšie rekonštrukcie patrila napríklad kompletná rekonštrukcia pojazdnej strechy na VE Gabčíkovo, kde sa riešili veľmi náročné technologické detaily. Záver prác sa na každom úseku kontroloval trojdňovou zátopovou skúškou, na niektorých miestach až do výšky 70 cm.

So zákazkami zameranými na rekonštrukcie teda nie je problém. Tie však nie sú vašou jedinou náplňou. Čím sa ako spoločnosť ešte zaoberáte, čo ponúkate?

Komplexné riešenie celého strešného plášťa. Máme vypracované detaily, technologické riešenia na všetky typy plochých striech. Ide skôr o otázku investora. Orientujeme sa na rodinné domy a máme zákazky, kde sme zastrešovali 10 000 m2. Svoje špecifiká majú vegetačné strechy, terasy, parkoviská, balkóny. Tu problematika narastá do náročnejších riešení, ale vďaka knihám, časopisom a vysokej miere informovanosti sa človek môže stále vzdelávať.

Kde na Slovensku pôsobíte?

Vzhľadom na stavebné príležitosti orientujeme sa na trh na západnom Slovensku, ale realizovali sme zákazky v Tatrách a vo Zvolene. Závisí od veľkosti zákazky. Každá čata má svoje náradie, my privezieme materiál. Mobilita je maximálna, spojenie okamžité. 

Aký je váš pohľad na konkurenciu?

Konkurencia tu je, treba s ňou rátať a žiť. Nepovažujem za vhodné bojovať proti nej, ale akceptovať ju. Je dobré, keď je konkurencia zdravá, ak je práca na trhu legálna. Nelegálna, čierna práca je nefér, pretože odoberá prácu serióznym firmám. Je nekalá a štátne orgány v tomto smere urobili veľmi málo. Na fuškárov treba kontrolnú políciu, ktorá sa bude zaoberať len systematickou kontrolou. Potom sa konkurenčné prostredie ozdraví.

Myslíte si, že je to problém len v postkomunistických štátoch?

Dôležitá je dôslednosť. Veď koľko našich ľudí chodievalo robiť do Nemecka a nepracovalo legálne? Určitý stupeň benevolencie je aj na Západe. Závisí to najmä od pomeru, či to neprerástlo do neprijateľných rozmerov – či ide skôr o výnimku na nejakom rodinnom dome. Žiaľ, aspoň v strechárskej oblasti je čiernej práce veľmi veľa a kvalitné firmy sa potom na trhu presadzujú ťažšie.

Z mnohých strán počuť, že stavebníctvo zažíva na Slovensku „boom“. Ako situáciu hodnotíte vy?

 Celý trh sa roztrieďuje. Mnohé firmy zanikli, vznikajú nové a ja to vnímam tak, že sa stavebný trh kryštalizuje ako v západných krajinách. To znamená, že ten, kto vie dobre pracovať na trhu, zostáva, kto neobstojí, odchádza. No nie vždy je to správne hodnotenie, pretože na trhu je veľa fuškárov, načierno pracujúcich robotníkov, ktorí odvádzajú nekvalitnú prácu najmä na menších stavbách a rodinných domoch a oberajú firmy o pracovné príležitosti. Ale aby som konkrétne odpovedal na otázku, množstvo vykonaných prác má stúpajúcu tendenciu. Stavebníctvo sa rozvíja, ale „boomom“ by som to nenazval.

Predpokladáte, že stavebníctvo bude naďalej napredovať?

Keď sa na to pozriem zo strechárskeho hľadiska, teraz sa stavajú veľké priemyselné parky, závody, centrá. Tieto areály sa však dostavajú a na rad príde bytová výstavba, plochy sa zmenšia. V západných krajinách je už napríklad menšia stavebná výroba. Na Slovensku je zatiaľ čo stavať – máme nedostatok bytov, priemyselných kapacít. Je však len otázka času, kedy sa rozvoj ustáli a spomalí sa rozvoj výstavby.

Obr.: Novostavby striech na mestských vilách v Karlovej Vsi v Bratislave, za ktoré spoločnosť dostala ocenenie Strecha roka (spolu s rekonštrukciou strechy na Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej).

Ako sa pre vás zmenila situácia po vstupe do EÚ?

My nakupujeme priamo od dovozcov, takže sa nám situácia neskomplikovala, ale na druhej strane ani nič nové nepriniesla. Robíme rovnako ako predtým. Preniknúť na zahraničný trh znamená otvoriť si tam pobočku, čo je komplikované z hľadiska potreby znalosti zákonov. Je to skôr príležitosť pre veľké firmy, pre malé a stredné to nie je úplne vhodné riešenie.

Aké sú vaše prognózy do budúcnosti?

Naša spoločnosť má stabilný systém spracovania informácií, vypracovania projektovej dokumentácie, kontrolu realizácie prác a naším cieľom je udržať si stabilné miesto na trhu. Vieme zabezpečiť profesionálnu prácu a stále si myslíme, že je to kľúč k úspechu. Zo svojej pozície sa snažím čo najviac vychádzať v ústrety všetkým členom našej firmy vrátane montážnikov. To pre mňa osobne vytvára dobré pracovné prostredie a tým aj dobrú perspektívu.

Jana Vršanská
FOTO: Strestav