Vizualizácia rekonštrukcie budovy Krajského súdu v Košiciach

Rekonštrukcia budovy Krajského súdu v Košiciach

Dňa 29. 10. 2019 nadobudla účinnosť zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu administratívnej budovy justičných zložiek v Košiciach. Ide o komplexnú rekonštrukciu existujúceho objektu postaveného v r. 1982, ktorý sa nachádza v kontakte s historickým jadrom mesta Košice.

Budova v čase výstavby bola projektovaná pre 297 pracovníkov, pričom v súčasnosti vzrástol ich počet na 544. V budove je akútny nedostatok kancelárií a pojednávacích miestností čo spôsobuje užívateľovi značné problémy.

V zmysle predmetnej zmluvy sa Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. pre objednávateľa Krajský súd v Košiciach zaviazal v lehote 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy vypracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie tejto stavby. Po získaní územného rozhodnutia majú nasledovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie, a to dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačná dokumentácia stavby. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. bude zároveň počas realizácie rekonštrukčných prác vykonávať aj autorský dozor.

Budova Krajského súdu v Košiciach
Budova Krajského súdu v Košiciach | Zdroj: Krajský súd v Košiciach