projekt refuge zvysi pocet kvalifikovanych pracovnikov v energetike
Galéria(2)

Projekt REFUGE zvýši počet kvalifikovaných pracovníkov v energetike

REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finale. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou témou dnešnej záverečnej konferencie, ktorú usporiadal EkoFond, v priestoroch svojho zriaďovateľa spoločnosti SPP. Projekt bol zameraný  na sprostredkovanie informácií o povolaniach v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (OZE) na slovenskom trhu práce a tiež o povolaniach, ktoré zatiaľ reálne existujú v ostatných štátoch EÚ.

projekt refuge zvysi pocet kvalifikovanych pracovnikov v energetike 7397 big image
Energetická náročnosť sveta sa pomalým tempom zdvojnásobuje, zásoby prírodných zdrojov pri stále rastúcich nárokoch ľudstva na energie sa postupne vyčerpávajú, preto je návrat k zmysluplnému využitiu obnoviteľných zdrojov nevyhnutný. 

EkoFond v rámci Programu celoživotného vzdelávania inicioval projekt REFUGE zameraný na vzdelávanie o OZE. Cieľovou skupinou boli najmä výchovní a kariérni poradcovia na základných školách. Záverečná konferencia projektu REFUGE sa venovala prezentácii dosiahnutých výsledkov. Projekt REFUGE prispel k lepšiemu  previazaniu odborného vzdelávania v oblasti energetiky s reálnymi potrebami na trhu práce.

Jedným z kľúčových výstupov projektu REFUGE je príručka s názvom Zamestnanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ide o dôležitý informačný nástroj pre výchovných a kariérnych poradcov, prostredníctvom ktorého môžu poradiť žiakom a ostatným záujemcom o povolanie v oblasti energetiky, alebo pre tých, ktorí uvažujú o zmene svojej kvalifikácie smerom k novému povolaniu v oblasti OZE.

Krstnými rodičmi novej príručky sa počas slávnostného aktu stali Sofia Spiliotopoulou, výkonná riaditeľka konzultačnej a vzdelávacej agentúry IDEC a Eva Guliková, správkyňa EkoFondu.

Bližšie informácie o projekte REFUGE sú na webovej stránke www.refuge.ekofond.sk.

–>