Bioplynová stanica Plán obnovy

Plán obnovy podporí aj bioplynové stanice, na ich modernizáciu pôjde 20 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu zameranú na oblasť zelenej ekonomiky. Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Výzva je súčasťou Plánu obnovy, ktorého cieľom je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe. Pomôže zelenej transformácií Slovenska, podporí využívanie domácich zdrojov ako náhrady za plyn a zároveň zabezpečí širšie využívanie čistých technológií pre udržateľnú a smart energetiku.

Podporené budú dva typy projektov, a to modernizácia existujúcich bioplynových staníc, ktoré vyrábajú elektrinu z bioplynu, alebo transformácia už existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán. Celkovo je na výzvu alokovaných 20 miliónov eur.

Z výzvy môžu byť podporené existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny, alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny, pričom projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Z celkovej sumy je 10 miliónov eur určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu. Ďalších 10 miliónov eur podporí transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán.

Výška podpory na jeden projekt predstavuje maximálne 1 milión eur na projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a maximálne 1,5 milióna eur na projekt na transformáciu bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán. Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti do 31. októbra 2022.

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celej Slovenskej republiky, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov. V ostatných krajoch majú nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov. Viac informácií o tejto výzve a potrebné žiadosti nájdete na webstránke ministerstva hospodárstva.

Úrad vlády SR, red