profil spolocnosti eurovia sk
Galéria(4)

Profil spoločnosti EUROVIA SK

Spoločnosť EUROVIA SK sa v posledných rokoch zviditeľnila najmä výstavbou PPP projektu rýchlostnej cesty R1. Je stabilnou firmou so zázemím najmä na východnom Slovensku a  tento rok oslavuje 60. výročie svojho založenia. V polovici januára jej kormidlo prevzal nový generálny riaditeľ Ing. Róbert Šinály.

2 big image
3 big image
profil spolocnosti eurovia sk 5690 big image
Spoločnosť má za sebou mimoriadne úspešný rok 2011, ktorý bol vo všetkých sledovaných ukazovateľoch lepší ako predchádzajúce roky. Nepochybne má na tom podiel naša účasť na prvom PPP projekte na Slovensku – výstavbe R1, ale aj práca v regiónoch. Najmä na východnom Slovensku sa nám podarilo zrealizovať významné stavby. Po takomto úspešnom roku je preto štartovacia pozícia pre mňa dosť nevďačná. Nastúpil som do pozície generálneho riaditeľa v čase rozbehnutých verejných súťaží na veľké stavby ako diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek, D1 Ivachnová – Hubová, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Mojou prvoradou úlohou je teda urobiť všetko pre to, aby sme boli úspešní aspoň v jednej z nich, keďže tie-to stavby budú v najbližších rokoch základnou kostrou zákazkovej náplne na Slovensku.

Aké sú vaše ciele z hľadiska postavenia spoločnosti EUROVIA SK na slovenskom, respektíve európskom trhu?
EUROVIA SK pôsobí v  rámci teritoriálneho rozloženia skupiny EUROVIA a VINCI iba na Slovensku, činnosť za hranicami je možná len na základe súhlasu vedenia koncernu. Náš hlavný predmet záujmu teda zostáva na Slovensku. Spokojný som s naším pôsobením na východnom Slovensku v Košickom a Prešovskom kraji. V  týchto regiónoch má  EUROVIA SK svoju históriu a  trvalý vplyv.  Mojím cieľom je zviditeľniť spoločnosť aj na strednom a západnom Slovensku – jedným z krokov bolo zriadenie organizačnej jednotky v Nitre, ktorá začala pôsobiť od januára tohto roka. Nadviaže tak na naše pôsobenie v  regióne pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 Nitra, západ – Selenec. Ďalším cieľom je vytvoriť samostatnú organizačnú jednotku Sektor Mosty s celoslovenskou pôsobnosťou. Ako je už z názvu zrejmé, radi by sme sa prostredníctvom tohto sektora špecializovali aj na   výstavbu a rekonštrukcie mostných objektov.
 
Budete sa usilovať aj o menšie regionálne zákazky?
Dlhodobou filozofiou našej firmy je stabilné pôsobenie v regiónoch, aby zákazková náplň nestála iba na veľkých stavbách. Je pre nás veľmi dôležité byť stabilným partnerom pre samosprávy aj súkromný sektor. Túto filozofiu budeme naďalej podporovať a rozvíjať.
 
Ako vidíte ďalší vývoj stavebníctva na Slovensku?
Situácia na slovenskom stavebnom trhu je stále ovplyvnená prevahou ponuky stavebných kapacít nad dopytom. To ešte vyostruje nedostatok veľkých infraštruktúrnych zákaziek najmä v Českej republike, odkiaľ sa veľké stavebné firmy snažia presunúť voľné kapacity na Slovensko. Výsledkom sú mimoriadne nízke ceny víťazných firiem v získaných zá kazkách, často na úrovni nákladových cien. Firmy to núti hľadať skryté rezervy vo vlast nej činnosti, znižovať režijné náklady na minimum a neumožňuje im investovať do nových technológii a vybavenia. Dúfam, že aj nová vláda, ktorá vzíde z marcových volieb, nech bude akéhokoľvek zloženia, dá jednoznačne zelenú veľkým infraštruktúrnym projektom a  aj týmto spôsobom podporí hospodársky rast Slovenska. Ak si vláda stanoví jasné priority a plynulý postup realizácie  týchto stavieb, verím, že sa situácia bude postupne stabilizovať.
 
Ste súčasťou koncernu VINCI, ktorý minulý rok oslávil 10. výročie svojho založenia. Čo vyplýva z tejto skutočnosti pre vašu spoločnosť? Akým spôsobom využívate synergie plynúce z tohto spojenia?
Koncern VINCI je najväčším svetovým stavebným koncernom. Jeho silu sme naplno pocítili pri získavaní a realizácii PPP projektu R1. Len skúsenosti, kredibilita a záruky takéhoto koncernu nám umožnili byť úspešnými v  tomto významnom projekte s medzinárodnou účasťou. Ako regionálna firma by sme sa na podobné projekty mohli len z diaľky prizerať.
 
Napriek nejasnej hospodárskej situácii na Slovensku, keď firmy menej investujú do rozvoja, vaša spoločnosť pri výstavbe a oprave ciest používa viaceré osvedčené technológie. Ste otvorení aj prijatiu nových postupov?
Samozrejme, sledujeme a  vyhodnocujeme nové trendy v oblasti nášho záujmu. Aj  v tomto smere môžeme využiť silu materského koncernu, ktorý disponuje vlastným výskumným centrom v Bordeaux. Tu sa vyvíjajú nové technológie, ktoré sa potom zavádzajú v rámci celého sveta. Bohužiaľ, situácia na trhu, na ktorom rozhoduje iba najnižšia cena, nedáva priestor dodávateľom stavebných prác na presadenie spomínaných nových vecí, aj keď by pre investora mohli byť v dlhodobom horizonte prínosné.
 
Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: EUROVIA SK

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

–>–>