Podiel stavebníctva na HDP Slovenska v 1. polroku tvoril 6,1 %

Podiel stavebníctva na tvorbe hrubého domáceho produktu SR v 1. polroku 2007 tvoril v bežných cenách 6,1 %, v stálych cenách 5,5 %. "Slovenské stavebníctvo v 1. polroku tak nadviazalo na priaznivé výsledky ostatných rokov a vo všetkých základných ukazovateľoch zaznamenalo rast," hodnotilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR na základe údajov Štatistického úradu SR.

V sledovanom období stavebná produkcia medziročne vzrástla o 12,2 % na 70,5 miliardy Sk v cenách bežného roka. Až 96,7 % produkcie sa realizovalo v tuzemsku. V zahraničí práce stavebných organizácií dosiahli hodnotu 2,3 miliardy Sk, čo je oproti vlaňajšku rast o 8,8 %. Podiel súkromného sektora na celkovej stavebnej produkcii bol 99,9 %.

„Na výsledky odvetvia stavebníctva v 1. polroku 2007 mali vplyv mimoriadne priaznivé klimatické podmienky začiatkom roka, čo sa prejavilo vo vysokej dynamike rastu počas zimných mesiacov,“ konštatovalo MVRR SR. Predovšetkým však stavebníctvo profitovalo zo silného ekonomického rastu krajiny. Vysoký dopyt bol zaznamenaný vo všetkých druhoch výstavby.

Z hľadiska štruktúry stavebnej produkcie najvyšší objem vo výške 57,1 miliardy Sk stavebné podniky realizovali na novej výstavbe vrátane rekonštrukcií a modernizácií. Na tuzemskej stavebnej produkcii ich podiel tvoril 83,8 %, čo bol medziročný rast 14,8 %. Opravy a údržba medziročne vzrástli o 2,4 % na 10,8 miliardy Sk. Podiel tohto segmentu na celkovej stavebnej výrobe dosiahol 15,9 %. Ostatné práce tvorili 0,3 %.

Zdroj: TASR