narodne muzeum v prahe v rekonstrukcii architekti ocakavaju sutaz na expozicie

Národné múzeum v Prahe v rekonštrukcii, architekti očakávajú súťaž na expozície

Dňa 7. júla 2011 bola uzatvorená historická budova Národného múzea v Prahe. Plánovaná obnova stavby potrvá do roku 2015. Vedenie múzea pripravuje na rok 2012 výberové konanie na riešenie stálych expozícií. Vzhľadom na fakt, že ide o významnú inštitúciu a vysoké investičné náklady dosiahnu sto miliónov českých korún, Česká komora architektov odporúča zvoliť cestu architektonickej súťaže. V prvej fáze sa pripravuje libreto, v ktorom priestoroví koordinátori riešia návrh návštevníckych programov a trás. Vedenie múzea spolupracuje so špecializovaným tímom na konceptuálnom riešení stálych expozícií a prevádzky v historickej budove v nadväznosti na novú budovu Národného múzea (bývalá budova Federálneho zhromaždenia).

Podľa námestníčky generálneho riaditeľa Národného múzea Dagmar Fialovej sa bude vedenie múzea snažiť investičný zámer dobre pripraviť a vyvarovať sa situácie z rekonštrukcie Národného technického múzea, kde pre nedostatok financií bolo možné realizovať len časť architektonických návrhov na riešenie jednotlivých expozícií.

Foto: archiv Národného muzea