Indikátor dôvery v stavebníctve klesol v júli medzimesačne o 2,5 p. b.

Indikátor dôvery v stavebníctve v júli klesol o 2,5 na -4,5 percentuálnych bodov (p.b.), úroveň dlhodobého priemeru naďalej prevyšuje o 17,5 p. b. Jeho vývoj ovplyvnilo zníženie dopytu po stavebnej produkcii a spomalenie rastu očakávanej zamestnanosti.

Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 1 na 28 p. b. Rast stavebnej aktivity zaznamenalo 58 % respondentov, 39 % ju hodnotilo ako nezmenenú a pokles za posledné tri mesiace zaznamenali 3 % podnikov. Hodnotenie súčasnej úrovne dopytu po stavebnej produkcii sa v porovnaní s júnom zhoršilo o 2 na -19 p.b., keď 26 % respondentov označilo úroveň dopytu za nedostatočnú a 74 % respondentov považovalo úroveň dopytu za dostatočnú a viac ako dostatočnú, z územného hľadiska najmä podniky so sídlom v Žilinskom kraji (90 %).

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 24 % respondentov nedostatok zamestnancov, 17 % finančné obmedzenia a 16 % nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii. Respondenti ďalej uvádzajú platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, druhotnú platobnú neschopnosť, akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, technických aj remeselníkov, zadržiavanie percentuálnej čiastky z fakturovaných cien, konkurenciu v sektore, legislatívu a iné.

Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 36 % podnikov. V najbližších troch mesiacoch podniky očakávajú pomalší rast zamestnanosti, konjunkturálne saldo počtu zamestnancov sa v porovnaní s júnovou úrovňou znížilo o 3 na 10 p.b. Znižovanie počtu zamestnancov predpokladajú 3 % respondentov, so zvyšovaním zamestnanosti naďalej počíta 32 %, z podnikov sídliacich v Žilinskom kraji až 58 % a o zmenách v nasledujúcom období neuvažuje 65 % respondentov.

Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa takmer nezmenilo, oproti júnu sa znížilo o 1 na 40 p.b. So zmenami cien v nasledujúcich troch mesiacoch neuvažuje 54 % respondentov. Hodnotenie ekonomickej situácie podnikov sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zhoršilo, konjunkturálne saldo kleslo o 1 na 21 p. b., keď zhoršenie očakáva 7 % respondentov, polovica nepredpokladá zmeny vo vývoji a zlepšenie očakáva 43 % podnikov, najmä podniky vykonávajúce inžinierske stavby, opravy a údržbu (52 %) a podniky s 500 a viac zamestnancami (54 %).

Podľa očakávaní respondentov sa stavebná aktivita v nasledujúcich troch mesiacoch v porovnaní s júnovým hodnotením zvýši, konjunkturálne saldo vzrástlo o 2 na 31 p. b. Vyššiu stavebnú aktivitu očakáva 61 % podnikov, najmä podniky vykonávajúce inžinierske stavby, opravy a údržbu (76 %) a podniky s 500 a viac zamestnancami (78 %), so stabilizáciou na súčasnej úrovni počíta 36 % podnikov a 3 % predpokladajú zníženie stavebnej aktivity.

Zdroj: TASR