Prameň Vydrice

Hlavné mesto požiadalo o vyhlásenie Prameňa Vydrice za prírodnú rezerváciu

Plánovaná prírodná rezervácia bude mať rozlohu viac ako 580 hektárov a nachádza sa najmä na území Mestských lesov v Bratislave.

Hlavné mesto požiadalo o vyhlásenie Prameňa Vydrice za prírodnú rezerváciu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. „Hlavné mesto odoslalo na Ministerstvo životného prostredia SR a na Okresný úrad Bratislava návrh na vyhlásenie nového chráneného územia – prírodnej rezervácie Pramene Vydrice.“

„Začala sa tým posledná etapa procesu vyhlásenia rezervácie, za ktorú bratislavskí aktivisti a ochranári bojujú už viac ako 15 rokov a jej vyhlásenie v petícií podporili tisíce Bratislavčanov,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že obyvatelia hlavného mesta sa tak môžu čoskoro dočkať lepšej ochrany lesov a prírody v bratislavskom lesoparku.

Viac než 580 hektárov

Plánovaná prírodná rezervácia bude mať rozlohu viac ako 580 hektárov. Nachádza sa najmä na území Mestských lesov v Bratislave – v okrese Bratislava III., Bratislava IV. ale zasahuje aj do štátnych lesov a do lesov mesta Svätý Jur (okr. Pezinok).

„Z turistickej perspektívy sú to lesy rozprestierajúce sa nad Bratislavou v rámci Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, od Červeného Mosta po Biely Kríž,“ vysvetlila hovorkyňa.

Na navrhovanom území by mala byť úplne vylúčená ťažba dreva či výstavba. „Lesy v okolí riečky Vydrica sú domovom pre bociana čierneho, salamandry škvrnitej či viacero druhov netopierov. Navrhovaný 4. a 5. stupeň ochrany obmedzí nepriaznivý vplyv človeka na území. Okrem toho zabezpečí rozvoj biotopov chránených živočíchov a podporí zachovanie druhovej diverzity,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy.

Tiež dodala, že aktuálny stav umožňuje napríklad lesnú ťažbu. Tá by mohla mať nepriaznivý vplyv na druhy európskeho a národného významu a spôsobiť pokles ich populácie (napríklad raka riavového či fúzača alpského).

Voľný pohyb ľudí zachovajú

Súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie na svojom území schválilo už v roku 2018 bratislavské mestské zastupiteľstvo. Zvýraznilo však potrebu ponechania voľného pohybu turistov po rekreačných lesoch a zachovanie priechodnosti chodníkov či cyklotrás. Aj preto sú v navrhovanej rezervácii viaceré činnosti bez obmedzenia.

„Cieľom je zachovať voľný pohyb ľudí, udržiavať priechodnosť a bezpečný stav turistických chodníkov, možnosť jazdiť na bicykli či na koni, organizovanie telovýchovných či športových podujatí. Takisto bude umožnený zber húb a lesných plodov,“ vysvetlil magistrát.

„Bratislavské lesy patria medzi najnavštevovanejšie lesy na Slovensku. Ich ochrana je preto spoločnou prioritou pre hlavné mesto, ako aj pre ministerstvo životného prostredia a Štátnu ochranu prírody SR,“ uzavrel magistrát.

© SITA Slovenská tlačová agentúra