image 76061 25 v1
Galéria(7)

Do budúcnosti sa dívame s optimizmom

Táto časť Európy potrebuje ešte stále investovať do vybudovania infraštruktúry a inžinierskeho staviteľstva ako takého, tvrdí Antonio Canfora, konateľ spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., ktorá patrí v rámci nadnárodnej firemnej siete k svetovým lídrom vo výrobe a dodávkach gabionov a ďalších špeciálnych produktov z dvojzákrutovej oceľovej siete pre potreby stavebného priemyslu. Na Slovensku má centrálu, ktorá zabezpečuje výrobu, obchod a technickú podporu pre oblasť strednej Európy a Balkánu a prostredníctvom dcérskych spoločností aj pre Nemecko, Škandináviu, Island, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko. V týchto dňoch bilancuje už svoje 10-ročné pôsobenie v našej krajine.

Antonio Canfora
06 Maccaferri
04 maccaferri
03 Maccaferri
02 Maccaferri
01 Maccaferri

Spoločnosť Maccaferri vstúpila na Slovensko v roku 2005, no už čoskoro nato prišli, najmä v stavebníctve, ťažké krízové roky. Ako ste to vtedy vnímali a ako ste na to reagovali? Pravdepodobne to zmenilo úvodné strategické plány a vízie…
Kríza sa týkala najmä súkromného stavebného sektora, v inžinierskom staviteľstve nebola až taká citeľná. Keďže pracujeme vo viacerých krajinách (spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. s centrálou na Slovensku zabezpečuje výrobu, obchod a technickú podporu pre oblasti a krajiny spomenuté v úvode), boli sme schopní sa s krízou popasovať, takže nakoniec pre nás neznamenala až takú veľkú záťaž.

V súčasnosti oslavujete už okrúhlych 10 rokov pôsobenia na našom trhu. Ako ich celkovo hodnotíte? Kde bola firma v roku 2005 a kde je dnes?
Posledných 10 rokov hodnotíme jednoznačne pozitívne, naša spoločnosť takmer každým rokom rástla a dosahovala priaznivé finančné výsledky. Okrem toho sme za posledných 5 rokov založili aj ďalšie dcérske spoločnosti, a to v Nemecku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

Vaše pôsobenie na našom trhu sa pritom opiera o takmer neuveriteľnú, až 130-ročnú históriu zakladajúcej spoločnosti, na začiatku ktorej stál produkt s názvom gabion…
Áno, pred 130 rokmi sme vyvinuli konštrukčný prvok gabion, vďaka ktorému sme významne ovplyvnili inžinierske staviteľstvo a meníme ho vlastne dodnes. Vedomie tejto histórie nám pomáha každý deň – pre svojich zákazníkov neustále hľadáme lepšie riešenia, nech už sa nachádzajú v ktorejkoľvek zemepisnej šírke či dĺžke. Za tie roky sme už priniesli inovácie takmer do každého kúta sveta a o svoje vedomosti sa delíme. V neposlednom rade ponúkame aj trvalú technickú podporu postavenú na stabilnej dôvere, ktorá je kľúčová pri budovaní partnerských vzťahov.

D1 Dubná Skala – Turany, vystužené horninové konštrukcie s lícom z betónových prefabrikátov zo systému MacRes

D1 Dubná Skala – Turany, vystužené horninové konštrukcie s lícom z betónových prefabrikátov zo systému MacRes

Ešte pred príchodom na Slovensko, v posledných rokoch 20. storočia, vstúpili do portfólia Maccaferri riešení rozhodujúcim spôsobom geosyntetické materiály a vývoj sa posúval od produktov ku komplexným riešeniam. Ako prebiehal ďalší vývoj?
V polovici 90. rokov odštartovala naša spoločnosť obchodnú politiku smerujúcu k rozvoju partnerskej siete a know-how s cieľom ponúknuť klientom širokú škálu riešení pri zohľadnení aktuálnych predpisov, požiadaviek životného prostredia, efektívnosti nákladov a životnosti. Diverzifikačná politika spoločnosti Officine Maccaferri Group prechádzala v tom čase od produktu vyrobeného z dvojzákrutovej oceľovej siete k ponuke alternatívnych produktov a smerom k využitiu komplexných technických riešení projektov. To boli práve tie roky, keď geosyntetické materiály vstúpili výrazne do portfólia Maccaferri riešení. Výroba geosyntetických materiálov sa začala zahrnutím novej akvizície britskej spoločnosti Linear Composites, čím sa portfólio produktov rozšírilo o geomreže Paralink a Paragrid. Vybudovanie nových závodov následne umožnilo výrobu tkaných geomreží, georohoží, geosietí a geomembrán v Brazílii a výrobu Paralink a Paraweb v Indii. Nedávna akvizícia talianskeho výrobcu geosyntetických materiálov Italdreni v roku 2010 potom umožnila ďalšie posilnenie pozície spoločnosti v oblasti geosyntetík, najmä v rámci protieróznej ochrany a drenáže.

Na Slovensku prebieha výroba od roku 2013. V závode v Brezovej pod Bradlom vznikajú práve protierózne a drenážne geokompozity. Viete nám o nich povedať niečo bližšie? Do akých aplikácií sú určené?
Výrobný závod v Brezovej pod Bradlom spracuje približne 8 000 ton oceľového drôtu ročne a vyrába produkty z dvojzákrutového oceľového šesťhranného pletiva, ako sú napríklad gabiony, renomatrace, Green Terramesh, Terramesh System, Road Mesh, ale aj novovyvinuté špeciálne siete Steel Grid. Výrobky vieme dodať od základnej povrchovej úpravy (hrubý nános zinku) cez sofistikovanejší Galmac (zmes Zn a Al, 5 % MM) až po najvyšší stupeň ochrany (Galmac + polymérny povlak PVC alebo PA6). V Brezovej pod Bradlom sa vyrába aj široké portfólio geosyntetických materiálov vrátane 3-rozmerných protieróznych georohoží Mac Mat tvorených polymérovými vláknami, ktoré sa používajú pri protieróznych aplikáciách, kde sa požaduje ochrana danej oblasti. S použitím našich produktov ponúkame vyspelé technické riešenia od úpravy vodných tokov až po gravitačné oporné a vystužené horninové konštrukcie; od ochrany proti padaniu skál až po riešenia na stabilizáciu podložia. V rámci tohto môžeme ďalej spomenúť aj vystužovanie aktívnej zóny a vozoviek, protierózne opatrenia a drenáž, protihlukové bariéry, skládky odpadov, vystužovanie podložia násypov či odvodňovanie.

D1 Jánovce – Jablonov, II. etapa – vetva križovatky Levoča, oporné múry z Terramesh systému
D1 Jánovce – Jablonov, II. etapa – vetva križovatky Levoča, oporné múry z Terramesh systému

Vaša spoločnosť deklaruje ponuku a vývoj riešení či projektov šitých na mieru a s pridanou hodnotou. Čo teda môžu klienti očakávať?
V našej spoločnosti nepredávame iba výrobky, poskytujeme kvalitnejšie a lepšie riešenia – identifikujeme, adresujeme a odpovedáme na špecifické požiadavky každého zákazníka. Snažíme sa byť partnerom, ktorý pracuje spoločne so zákazníkom od začiatku projektu a maximálne zhodnocuje jeho finančné prostriedky prostredníctvom technických znalostí a rozsiahleho portfólia vysokokvalitných produktov. Klientovi pomáhame vo všetkých fázach projektu: poskytujeme technickú podporu projektantom a dodávateľom stavieb, robíme statické výpočty, spolu s ním hodnotíme ceny rôznych riešení a poskytujeme mu podporu aj pri inštalácii priamo na
stavbe. Zároveň podporujeme inštitúcie, projektantov a dodávateľov stavieb, aby si mohli vybrať to najlepšie nielen z technického, ale aj z ekonomického hľadiska. Na každý špecifický problém máme k dispozícii viac variantov riešení a produktov z nášho portfólia, nie sme viazaní výlučne na predaj jedného konkrétneho produktu.
Kvalitné riešenie sa u nás začína už vo fáze návrhu projektu – cieľom je vyriešiť problém. Neskôr spolu so zákazníkom absolvujeme všetky ďalšie stupne, pričom celý proces prebieha v úzkej synergii s našimi dcérskymi spoločnosťami, keďže naše produkty vyrábame, projektujeme a inštalujeme po celom svete. Konečný výsledok tak vždy vzniká vo veľmi úzkej spolupráci (na viacerých úrovniach) medzi centrálou Maccaferri v Taliansku, miestnymi zástupcami našej spoločnosti a klientmi. Vždy platí, že všade tam, kde naši zákazníci požiadajú o lepšie riešenie, máme pre nich ponuky, ktoré sú záverečnou etapou dlhodobého procesu analýz a návrhov
vychádzajúcich zo skúseností z celosvetovej spolupráce. V tomto majú naše riešenia strategickú pridanú hodnotu.

Ako sa reálne uskutočňuje prenos skúseností, výsledkov vývoja či produktov v rámci nadnárodnej spoločnosti, ktorá má 70 pobočiek pôsobiacich na 5 kontinentoch?
Prenos skúseností sa uskutočňuje prostredníctvom nášho vedomostného kapitálu, vďaka ktorému môže každá pobočka Maccaferri splniť akúkoľvek požiadavku a získať potrebné technické informácie, riešenia, know-how a skúsenosti z ktorejkoľvek našej ďalšej pobočky vo svete. Spolupracovať s jednou pobočkou Maccaferri tak znamená byť v kontakte s globálnou sieťou pripravenou poskytnúť najlepšie technické riešenia na mieru. Počas celej svojej 130-ročnej histórie a v rámci celosvetovej firemnej siete sme už zhromaždili skutočne veľké množstvo technických a marketingových vedomostí, špecifické know-how z jednotlivých krajín, ako aj praktické skúsenosti. Pri projektovaní, výrobe, technickej podpore na stavbách, prenikaní na nové trhy, všade tam sme získali rozsiahle znalosti, ktoré zhromažďujeme v centrále a delíme sa o ne so svojimi klientmi prostredníctvom našich dcérskych spoločností. Náš vedomostný kapitál sa pritom, samozrejme, neustále dopĺňa zo zdrojov svetovej siete spoločnosti a z lokálnych pobočiek, ktoré majú zároveň prístup k všetkým zhromaždeným technickým riešeniam.

R1 Banská Bystrica – severný obchvat, opevnenie mostných kužeľov drôtokamennými matracmi typu RENO
R1 Banská Bystrica – severný obchvat, opevnenie mostných kužeľov drôtokamennými matracmi typu RENO

Vašou doménou sú komplexné technické riešenia v stavebníctve, geotechnike a v oblasti environmentálnych projektov založené na širokej škále geosyntetických výrobkov. Môžete nám ich aspoň v stručnosti priblížiť?
Naším dlhodobým zámerom je poskytovať stavebnému priemyslu inovatívne riešenia s ohľadom na životné prostredie, pričom celosvetovo nás preslávili najmä gabionové oporné konštrukcie. Ako sme však už hovorili, za posledných 20 rokov sme významne rozšírili portfólio našich výrobkov, takže v súčasnosti poskytujeme širokú škálu geosyntetických výrobkov vrátane geomreží a geokompozitov a ponúkame inžinierske riešenia zahŕňajúce vystužovanie zemín, ochranu pobrežia, úpravy skládok odpadov, zmierňovanie prírodných rizík a úpravy vodných tokov.

Ktoré referenčné stavby na Slovensku, na ktorých ste participovali v posledných rokoch, považujete za najdôležitejšie či najzaujímavejšie?
Za posledné desaťročie sme sa podieľali na príprave projektov a na realizácii viacerých dôležitých diaľničných a železničných úsekov. Prvým veľkým projektom, kde sa vo významnejšej miere uplatnili naše vystužené konštrukcie, bol úsek D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie. Ďalej nasledovali veľké projekty zamerané na gravitačné gabionové konštrukcie na úseku diaľnice D1 Prešov – Svinia a na stabilizáciu svahov a protieróznu ochranu na úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov. Vystužené horninové konštrukcie sa použili aj pri výstavbe úsekov D1 Fričovce – Svinia a Dubná Skala – Turany. Geosyntetické materiály, oporné a vystužené horninové konštrukcie spoločnosti Maccaferri sa úspešne využili aj na úseku R1 Banská Bystrica – severný obchvat, Nitra, západ – Selenec a tiež na rýchlostnej ceste R2 Pstruša – Kriváň. Naše riešenia sa uplatnili aj v rámci modernizácie železničnej siete na rýchlosť 160 km/h. Z dôležitých úsekov spomeniem napríklad Nové Mesto nad Váhom – Púchov a Považská Teplá – Žilina. Ďalšie úseky modernizovanej železničnej trate s našimi riešeniami sú momentálne projekčne pripravené a čakajú na realizáciu.

Stabilizácia svahu pri trati ŽSR pri obci Richnava geokompozitom Steelgrid HR 30 a oceľovými svorníkmi
Stabilizácia svahu pri trati ŽSR pri obci Richnava geokompozitom Steelgrid HR 30 a oceľovými svorníkmi

Na ktorých väčších projektoch u nás či v zahraničí pracujete v súčasnosti?
Momentálne usilovne pracujeme na dodávkach materiálu na skoro všetkých rozostavaných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Spomedzi mnohých by som spomenul naozaj len tie najdôležitejšie, ku ktorým patria hlavne diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D1 Hubová – Ivachnová, D3 Svrčinovec – Skalité, D3 Strážov – Brodno a rýchlostné cesty v okolí Zvolena a Detvy (R2 Zvolen východ – Pstruša a R2 Pstruša – Kriváň). Na týchto stavbách možno nájsť komplexný sortiment riešení od vystužovania málo únosného podložia geomrežami Paragrid pri zakladaní násypov alebo oporných múrov po vystužené gravitačné a oporné konštrukcie Terramesh System, Green Terramesh, Mac Res a Macwall používané pri budovaní vystužených násypov alebo oporných a zárubných múrov. V Českej republike realizujeme dodávky pre rozsahom ojedinelý projekt zabezpečenia nestabilných skalných blokov nad obcou Hřensko (okres Děčín) pomocou dynamických bariér s rôznymi úrovňami zachytenia kinetickej energie padajúcich skalných blokov od 500 až do 5 000 kJ, pričom celková dĺžka týchto opatrení je viac ako 4,5 km. V Bulharsku sa zasa práve rozbieha projekt vonkajšieho obchvatu Sofie, ktorý sa realizuje metodikou „žltého FIDIC-u“. Spolu s naším bulharským partnerom sme tu uspeli vďaka návrhu optimalizovaného technického riešenia vystužených horninových konštrukcií mostných opôr, krídiel a múrov zo systému Mac Res (vertikálny vystužený múr s betónovým lícom), ktoré vypracovali naši inžinieri z regionálneho technického centra v Žiline. V rámci technickej podpory pracujeme aj na projektoch, ktoré sú momentálne v štádiu projektovej prípravy, konkrétne ide napríklad o nultý obchvat Bratislavy a rýchlostnú cestu R7 a o projekty týkajúce sa zvýšenia kapacity a rozšírenia diaľnice D1 z Bratislavy do Trnavy.

Aké výzvy stoja pred vami v najbližších rokoch? Dávate si pri príležitosti 10. Výročia pôsobenia na Slovensku nejaké nové ciele?
Keďže sa potvrdilo, že región EMEA má v budúcnosti veľký potenciál, firma Maccaferri sa rozhodla investovať do nového výrobného závodu na Slovensku, konkrétne v Senici. Stavba s investíciou 6 miliónov eur, ktorá by sa mala dokončiť na začiatku roka 2016, prinesie uplatnenie približne 150 ľuďom. Vznikne tak zatiaľ najväčší výrobný závod v rámci skupiny Maccaferri v Európe, ktorý bude dopĺňať ďalšie európske zariadenia v Albánsku, Taliansku, Rusku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Závod je špeciálne určený na priemyselnú výrobu Maccaferri a bude implementovať najnovšie technológie spoločnosti na zvýšenie kvality výrobkov a efektivity výroby. Navyše,
ako „európske excelentné“ centrum spoločnosti Maccaferri bude tento nový závod v Senici vyrábať výrobky vyvinuté v inovačnom stredisku v talianskom Bolzane. Novým a už aj rozbehnutým projektom na Slovensku je tiež vytvorenie Centra zdieľaných služieb. Momentálne v ňom ide najmä o účtovné pozície, v rámci ktorých bude toto centrum poskytovať účtovnú podporu 19 krajinám EMEA regiónu.

To sú výborné správy nielen pre spoločnosť Maccaferri, ale aj pre stavebný sektor ako taký. Dívate sa teda do budúcnosti nášho stavebníctva s optimizmom?
Vo všeobecnosti sa dívame do budúcnosti s optimizmom. V oblasti infraštruktúry a aj v oblastiach úprav vodných tokov a riek je stále dostatok práce. Hoci rast trhu nebude pravdepodobne rovnaký vo všetkých teritóriách, v ktorých pôsobíme, táto časť Európy potrebuje stále investovať do vybudovania infraštruktúry a inžinierskeho staviteľstva ako takého.

Hřensko, ČR – zabezpečenie nestabilných skalných svahov pomocou dynamických bariér

Hřensko, ČR – zabezpečenie nestabilných skalných svahov pomocou dynamických bariér

ZDROJ: PR článok spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.