image 86028 25 v1
Galéria(6)

Ceny Young Architect Award 2016 odovzdané

Ôsmy ročník súťaže študentov a architektov do 33 rokov má víťaza. Najlepšie práce boli ocenené 20. septembra 2016 už tradične na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH. Z celkom 76 prihlásených štúdií na tému „Architektúra mimo času“ poslala porota do finále 18 prác a ocenila sedem z nich. S nominovanými projektmi sa bude môcť verejnosť oboznámiť počas putovnej výstavy, ktorá odštartovala vernisážou na veľtrhu FOR ARCH a skončí sa v apríli 2017.

1
D4S 2239
Titul YAA
YAA 2016
D4S 2111

Súťaž mladých talentov Young Architect Award dáva šancu študentom a začínajúcim architektom do 33 rokov ukázať svoje nadanie. Účelom je zapojiť autorov do tvorby kvalitného verejného priestoru, priblížiť architektúru širokej verejnosti a v neposlednom rade podporiť verejnú diskusiu o architektúre. Odborná porota hodnotila práce podľa kvality architektonického/urbanistického riešenia, výberu miesta, koncepčnosti a kontextuálnosti riešenia, prínosu ku kvalite životného prostredia, šetrnosti a dôvtipnosti návrhu, novátorstva a originality práce.

„Študenti a mladí architekti strávili pri tvorbe vlastnej vízie na vyhlásenú tému veľa času. Tento ročník dostal ideové zadanie, tému, ktorá je podľa názoru poroty obzvlášť aktuálna pri súčasnom hľadaní identity českej architektúry. Uvedomenie si tohto problému prebiehalo na pozadí skúseností mladých architektov s medzinárodným kontextom. Porota bola prekvapená neveľkým množstvom nápaditých riešení, avšak tie, ktoré porota zaradila medzi najlepšie, stáli za to. Potvrdilo sa tým, že naozajstný talent nie je bežná vec a ten, u koho sa prejaví, by mal dostávať ďalšie šance,“ hovorí predseda poroty Zdeněk Fránek.

Porota sa rozhodla udeliť ceny nasledujúcim prácam:

Titul Young Architect Award 2016
Cena CEGRA
Haydarpaşa: Performance space
Autorka: Bc. Michaela Benešová
Škola: Accademia di Architettura di Mendrisio, USI

Cena architekta Josefa Hlávku
Cena veřejnosti (hlasovanie verejnosti na portáli súťaže www.yaa.cz)
Práca s fragmentmi
Autorka: MgA. Ing. arch. Dita Mrázková
Škola: AVU v Prahe

Cena rektora ČVUT za školskú prácu
Kód v architektúre
Autor: Jakub Trčka
Škola: FUA TU v Liberci

Cena rektora TUL za školskú prácu
Programovateľná hmota/Programmable matter
Autorka: Monika Rafajová
Škola: FA ČVUT v Prahe

Ročné predplatné časopisu ASB k Cene rektora TUL za školnú prácu odovzdala Ing. arch. Tereza Janišová z redakcie časopisu ASB.

Ročné predplatné časopisu ASB k Cene rektora TUL za školnú prácu odovzdala Ing. arch. Tereza Janišová z redakcie časopisu ASB.

Cena časopisu Moderní obec
za prínos k posilneniu pospolitosti obyvateľov daného sídla
Kaplnka vzkriesenia
Autor: Samuel Netočný

Cena časopisu ARCHITECT+
za inovatívny a citlivý prístup k riešeniu
Absolútna absencia
Autor: Norbert Obršál
Škola: FA VUT v Brne

Cena časopisu ERA21
za kvalitnú prezentáciu zvolenej architektonickej myšlienky, nie však v efektnej grafickej podobe, ale v zmysle výpovednej hodnoty, presvedčivosti a zrozumiteľnosti odbornej i laickej verejnosti
Autentické mesto
Autor: Bc. Vojtěch Tecl
Škola: VŠUP v Prahe

Odborná porota pracovala pod vedením predsedu poroty Zdeňka Fránka, dekana FUA TU v Liberci, Fránek Architects, v zložení: Petr Hájek, Petr Hájek ARCHITEKTI, Jakub Fišer, Aulík Fišer architekti, Jana Hlavová a Josef Pechar, nadácia „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“.

V rámci vyhlásenia výsledkov prebehla aj vernisáž prvej zastávky putovnej výstavy nominovaných prác. Výstava navštívi do apríla 2017 aj ďalšie miesta v rámci Českej republiky.

Partneri: Nadácia „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA
Záštita: ČKA, ČKAIT, SMO ČR, MŠMT, MK, MMR, hlavné mesto Praha, štatutárne mestá: Brno, Ostrava, Liberec
Partnerské školy: ČVUT v Prahe, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brne, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brne, VŠUP v Prahe, ARCHIP, FA STU v Bratislave
Hlavní mediálni partneri: Moderní obec, archiweb.cz
Mediálni partneri: ARCHITECT+, Vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH., PROPAMÁTKY, PRO města a obce

Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou českého ministerstva kultúry, hl. m. Prahy a štatutárnych miest Ostravy a Brna.

Viac informácií vrátane zdôvodnenia výberu prác nájdete na www.yaa.cz.

Kontakt:
Manažérka projektu – Eva Pácaltová, e-mail: pacaltova@abf.cz, tel.: +420 739 003 161

ZDROJ: PR článok spoločnosti ABF, a. s.