BSK investuje do opravy ciest v okresoch 38 miliónov eur. Najviac peňazí dá na školstvo, sto miliónov

Rokovanie poslancov BSK v Bratislave.
Zdroj: archív redakcie

Bratislavskí krajskí poslanci v piatok (27. januára) schválili rozpočet na rok 2023. Celkový objem je 275 miliónov eur a 70 miliónov eur je určených na investície.

Najväčšia časť rozpočtu, 100 miliónov eur, bude smerovať do vzdelávania, do oblasti sociálnych služieb pôjde 45 miliónov eur, na cesty II. a III. triedy 38 miliónov eur, na prímestskú dopravu 26 miliónov eur a na kultúru 14 miliónov eur vrátane zdrojov z Európskej únie.

Rozvoj kraja nemôže stagnovať

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja  (BSK) Juraj Droba pri tejto príležitosti zdôraznil, že napriek významnému tlaku na zdroje, s ktorými bude župa v roku 2023 hospodáriť, zapríčinenému predovšetkým energetickou krízou, vysokou infláciou, cenami energií či tzv. prorodinným balíčkom sa rozvoj kraja nemôže zastaviť.

„V rozpočte narástli finančné prostriedky na kľúčové kompetencie žúp ako vzdelávanie, sociálne služby, prímestská doprava, cesty II. a III. triedy a kultúra,“ uviedol Droba. Na zdravotníctvo je peňazí menej ako v roku 2022, dôvodom ukončenia práce očkovacieho centra v Bratislave. Ďalšími oblasťami s menšou alokáciu sú cestovný ruch, propagácia a dotácie.

V rozpočte sú rezervy na energie

Dôsledky uvedenia do praxe tzv. daňového bonusu predstavujú BSK objem 20 miliónov eur, o túto sumu by bolo v rozpočte viac peňazí v porovnaní so súčasným stavom. „Rozpočet sme pripravovali v období, kedy boli energie na vysokých cenových úrovniach, preto sme museli do rozpočtu zapracovať rezervy na energie, v najväčšej miere na plyn, potom na teplo a elektrickú energiu,“ priblížil pre ASB riaditeľ odboru financií Úradu BSK Marek Vlčej s tým, že na tovary a služby počítajú s 10 až 15 % infláciou. Navyše, zamestnancom stúpli tarifné platy od januára o 7 % a od septembra o 10%.

Stúpajú náklady v sociálnej oblasti, poplatky nie

BSK analyzuje náklady v sociálnych službách ktoré mu rastú. Riaditeľ odboru Vlčej upozornil, že sa roztvárajú cenové nožnice medzi poplatkami, ktoré platí klient vo verejných a neverejných službách. Určite sa budú zaoberať aj touto oblasťou.

„Naše náklady na zariadenia významne stúpli za 10 rokov. Ide o 50 až 80 % nárast, keď to porovnáme s rokom 2010,“ poukázal na rozdiely a s tým, že poplatky od tohto obdobia v zásade nerástli.  Konštatoval, že samosprávne kraje majú menšie možnosti ovplyvniť svoj rozpočet v porovnaní s miestnou samosprávou, pretože nemajú dane z nehnuteľností či za poplatok psa, jediné, ktoré majú sú poplatky za školské a sociálne zariadenia.

Obnovy sa dočkajú cesty na Záhorí

V oblasti dopravy najviac finančných prostriedkov (30 miliónov eur) kraj investuje v roku 2023 do veľkoplošných revitalizácií ciest formou recyklácie za studena. Takto zrekonštruovaných bude 42 km ciest v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Pôjde napríklad o najväčšie úseky ako Kuchyňa – Rohožník, Pernek – Kuchyňa, Blatné – Šenkvice, Budmerice – Báhoň, či Most pri BA – Tomášov r.

Rovnako plánuje BSK zrekonštruovať šesť župných mostov. Sumu 1,5 milióna eur plánuje župa investovať do cyklodopravy, konkrétne do rekonštrukcie trasy Eurovelo 13, cyklotrasy Most pri BA – Zálesie, či Zálesie – Malinovo.

Ďalšie investície BSK v roku 2023 

Vzdelávanie  -. vrátane modernizácie a rekonštrukcia centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v Ivanke pri Dunaji, na Farského, či na Polygrafickej škole spolu za miliónov eur. Rovnako sa bude pokračovať v zatepľovaní škôl a budovať sa budú školské kampusy.

Kultúra – dokončenie rekonštrukcie Divadla Aréna v Bratislave (6 miliónov eur), dokončené Bratislavského bábkového divadla (1,5 milióna eur).

Životné prostredie (7 miliónov eur.)- budovanie Ekocentra v Bratislave-Čunove, revitalizácia parkov v Malinove a Stupave, či zelené opatrenia na budove Úradu BSK.

Sociálne služby – pokračuje deinštitucionalizácia sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb (DSS) a zariadení podporovaného bývania Merema a v DSS a zariadení pre seniorov (ZpS) na Račianskej ulici. Rovnako procesom deinštitucionalizácie prechádza aj DSS a ZpS Kaštieľ Stupava. Klientom zariadenia župa vybuduje päť menších objektov po 30 miest, kde sa budú poskytovať zdravotnícke aj sociálne služby. Pre dospelých klientov s autizmom začne zase rásť nové zariadenie na Znievskej v Petržalke.

ZDROJ: BSK

KategórieAktuálne