Benátske bienále 2021: Pozrite si to najlepšie z Arsenale

Bývalé muničné sklady sú opäť súčasťou obrovskej mašinérie výstav a kultúrneho programu Architektonického Bienále v Benátkach. Rozsiahly objekt zastrešuje inštalácie krajín, ktoré v záhradách Giardini nemajú svoj pavilón, avšak svojím dielom prispievajúk interpretácii nadčasovej témy Ako budeme spolu žiť? Pozrite si najzaujímavejšie pavilóny.

Pavilón Saudskej Arábie.
Pavilón Saudskej Arábie. | Zdroj: Saudská Arábia

02 Saudská Arábia − Accommodations

Splnomocnenec: Architecture and Design Commission
Kurátori: Uzma Z. Rizvi, Murtaza Vali

Ubytovanie (orig. Accommodations) analyzuje sériu priestorových a sociálnych konfigurácií vo vzájomnom strete. Zahŕňajú vzájomne prepojené dejiny, protokoly a gestá karantény, hosťovania a bývania. Prekračujúc pojem „obytné miestnosti“, výstava zahŕňa dočasné a trvalé štruktúry, ktoré vznikajú, aby zvládli hrozbu nákazy počas veľkých udalostí, ako sú púte a pandémie.

Pri sledovaní histórie takýchto uzavretí sa skúma, ako sa zastavané prostredie a mestská štruktúra prispôsobujú núdzovým podmienkam a ako sa význam a využitie týchto priestorov v čase mení a odhaľuje napätie medzi aktmi oddelenia v karanténe a aktmi ubytovania, ktoré sú potrebné na ďalšie bývanie.