ASB Developer roka 2021: Predstavujeme vám nominovaných v segmente priemysel a logistika

Časopis ASB hodnotí najlepšie stavebné firmy, developerské spoločnosti a významné osobnosti v súťaži ASB GALA už 15. rok. V uplynulom ročníku nastali zásadné zmeny v kategóriách, v systéme kvalifikácie, nominácie i hodnotenia spoločností. Predstavujeme vám spoločnosti v segmente priemyslu a logistiky, ktoré uvádzame v abecednom poradí.

2. GLP

GLP PARK, BRATISLAVA, SENEC

(NOMINÁCIA ZA ROK 2020)

V roku 2020 GLP dokončil industriálny park GLP Park Bratislava Senec. Dostavaním 30 000 m2 budovy E sfinalizoval development parku s celkovou výmerou 150 000 m2 so 100 % obsadenosti a viac ako 5 významnými klientmi. Budova E bola postavená na mieru spoločnosti Hortim a Alza.sk.

Počet vystavaných m2 v roku 2020: 30 000
Podiel prenajatých m2 na celkovej ploche (v %) v roku 2020: 100%
Kľúčový nájomca: Alza.cz – 20 000 m2
Technológie a environmentálne parametre projektu: nosnosť podláh nad 5 kN/m2, sprinkler systém, prispôsobivé LED osvetlenie
Zelený certifikát: N/A

GLP Senec
GLP Park Senec | Zdroj: GLP