architektura energetickych vyrobni na baze plynu
Galéria(2)

Architektúra energetických výrobní na báze plynu

Novú odbornú publikáciu s názvom Architektúra energetických výrobní na báze plynu pokrstili 18. 1. 2012 osobnosti slovenskej architektúry, akademický zbor Fakulty architektúry STU v Bratislave, zástupcovia spoločnosti SPP a neinvestičného fondu EkoFond, ktorý vydanie knihy finančne podporil. Architektonická verejnosť tak získala novú, dlho očakávanú publikáciu, ktorej cieľom je vyplniť medzeru v oblasti vzdelávania a navrhovania architektúry energetických stavieb s dôrazom na progresívne formy výroby energie na báze plynu.

architektura energetickych vyrobni na baze plynu 5628 big image
Tradičných zdrojov energie ubúda, zatiaľ čo energetické nároky sveta sa pomalým tempom zdvojnásobujú. Globálna spoločnosť hľadá riešenia tejto situácie v alternatívnych zdrojoch energie, aby tak vykryla energetické potreby jednotlivých ekonomík a zabezpečila nielen chod domácností ale aj hospodársku produkciu.

K lepšiemu štandardu života a kvalitnejšiemu životnému prostrediu môže pomôcť racionalizácia výroby energie a nové princípy v jej spotrebe s cieľom znižovať environmentálnu záťaž životného prostredia. Jedným z riešení danej situácie je výstavba energetických výrobní rôznych kapacít, ktoré predstavujú okrem svojej podstaty aj priestorový symbol. Ich navrhovanie, dizajnové riešenia a zabezpečenie z hľadiska zdrojov, je obsiahnuté v novej publikácii o architektúre.

Publikácia predkladá praktické návrhy a modelové riešenia kogeneračných výrobných zariadení na báze plynu. Je zrkadlom nových technologických riešení v tejto oblasti, ktoré nepriamo ovplyvňujú tie architektonické. Kniha je určená nielen žiakom technických, stavebných a architektonických odborov, ale je vhodná aj pre celoživotné vzdelávanie odborníkov z praxe.

Vydanie knihy finančne podporil v roku 2009 v rámci partnerských projektov neinvestičný  fond EkoFond, zriadený pod záštitou spoločnosti  SPP, celkovou sumou 16 762 eur. Jazykom a zrozumiteľnou argumentáciou analýz, grafov a výsledkov je kniha vhodná aj pre laickú verejnosť. Publikáciu možno zakúpiť v predajni kníh Art Books so sídlom v priestoroch Fakulty architektúry STU na Námestí slobody 19 v Bratislave.