Nadčasový dizajn a funkčné interiéry charakterizujú všetky liečebne a nemocnice, vyprojektované v posledných rokoch architektonickým štúdiom Adam Rujbr Architects. V jeho projektoch sa opakovane objavujú na priečkach, stenách či podhľadoch novo realizovaných stavieb sadrovláknité a cementovláknité dosky fermacell®.

Pri rekonštrukcii a modernizácii, najmä v podkroví, sa často počíta každý centimeter výšky miestnosti. A väčšinou je to nutné urobiť rýchlo, pretože bez užívania miestnosti sa dlho nezaobídete. Vzhľadom k citlivej statike existujúcich konštrukcií je obvykle potrebné dbať aj na nízku hmotnosť. Riešenie? Nový systém podlahového vykurovania fermacell® Therm25!

Najčastejšie sa na vyrovnanie podlahy používa cementový alebo anhydritový poter. V niektorých prípadoch, predovšetkým pri požiadavke na nízke priťaženie existujúcich stavebných konštrukcií a odbúranie mokrých procesov, predstavuje vhodnú alternatívu suchý podlahový systém.

Drevené nosníky majú omnoho širšie využitie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Okrem drevostavieb sú vhodné na zhotovenie stropov murovaných a betónových stavieb, dokonca ich možno kombinovať s oceľovými spriahnutými nosníkmi.

Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť alebo porušiť výklenkami, nikami alebo akýmikoľvek zmenšenými hrúbkami konštrukcie, ktorými by sa znížila požadovaná požiarna odolnosť.

Jemný prach, ktorý vznikne pri rezaní cementovláknitej dosky, treba odstrániť ihneď po dokončení rezania. Ak sa neodstráni ihneď, môže sa zachytiť na farbe dosky a neskôr už nebude jeho odstránenie bez porušenia povrchu dosky možné.

Na zabezpečenie statickej bezpečnosti budovy pri požiari je potrebné oceľové stĺpy a nosníky chrániť pred vysokými teplotami. Následkom vysokých teplôt strácajú stavebné konštrukcie z ocele svoju únosnosť a dochádza k porušeniu ich stability.

Ako je známe, drevo aj výrobky na báze dreva sú bez dodatočných úprav a ochrán horľavé a zápalné.

Sadrovláknité dosky sú homogénne dosky vyrobené zo zmesi sadry a celulózových vlákien z rozomletého papiera. Papierová vláknina spevňuje dosky prearmovaním sadry v celom priereze dosky. Tým sa zvyšuje pevnosť dosiek. Sadrovláknité dosky sú tak vhodné aj na použitie na nosné konštrukcie v podkrovných vstavbách alebo strešných nadstavbách. Sadrovláknité dosky sú vhodné aj do priestorov s vyššou relatívnou vlhkosťou alebo pri špeciálnych požiadavkách na vnútornú čistotu prostredia.