nelegálny odpad

Nelegálne prepravený odpad z Talianska skončil v sklade v Liptovskom Mikuláši. Pozrite sa, ako ho odstraňovali

Partneri sekcie:

Vyše sto ton odpadu z Európy skončilo nelegálne na Liptove. Prípad nezákonnej cezhraničnej prepravy už rieši inšpekcia.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preukázala ďalšie nezákonné cezhraničné prepravy odpadu z Talianska na Slovensko. Viac ako 102 ton odpadov z plastov, textilu, kovov, vlny, papiera a lepenky či z dreva a iných nešpecifikovaných druhov odpadu prepravili v roku 2021 do skladu v Liptovskom Mikuláši.

SIŽP o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že vo veci koná aj polícia. „Inšpekcia, v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru, Národnou centrálou osobitných druhov kriminality, oddelenie Žilina, vykonala v predmetnej veci štátny dozor spojený s fyzickou obhliadkou v sklade v Liptovskom Mikuláši.

Po dlhom a náročnom dokazovaní sa SIŽP a Ministerstvu životného prostredia SR v spolupráci s talianskymi orgánmi a talianskym veľvyslanectvom podarilo zabezpečiť spätné prevzatie tohto nie nebezpečného odpadu, a to prostredníctvom alternatívneho zhodnotenia,“ priblížili inšpektori.

Vysvetlili, že odpad bude v súlade s platnými predpismi environmentálne vhodným spôsobom zhodnotený na Slovensku, a to na náklady talianskeho pôvodcu odpadu. Ten podľa SIŽP znáša všetky náklady spojené s nakládkou, prepravou aj zhodnotením v autorizovanom spracovateľskom zariadení, ktoré sa realizuje v týchto dňoch. Inšpektori tiež zabezpečujú dohľad pri realizácii procesu spätného prevzatia odpadu zo skladu v Liptovskom Mikuláši.

Minulý rok sa k nám legálne doviezol odpad z deviatich krajín

Taliansko je krajinou odkiaľ pochádza najviac odpadu legálne privezeného zo zahraničia. Väčšina z neho putuje na zhodnotenie do cementárne v obci Rohožník v okrese Malacky.

Ministerstvo životného prostredia povolilo v roku 2023 doviezť celkovo 624 780 ton odpadu. Okrem Talianska pochádzal aj z Rakúska, Bieloruska, Maďarska, Nemecka, Česka, Švajčiarska, Poľska a Slovinska. Väčšina odpadu sa podľa prehľadu používa ako palivo a časť putuje na recykláciu.

Pozrite sa, ako odstraňovali nelegálny odpad zo skladu na Liptove.