image 98620 25 v1

Skúšky potrubia pri výstavbe a obnove budov

Pred uvedením vodovodného potrubia, ktorým sa bude privádzať pitná voda do budovy, do prevádzky treba vykonať vhodnú tlakovú skúšku a potrubie vydezinfikovať. Ak ide o už existujúce potrubie po obnove, vnútro potrubia sa zároveň musí …
image 92314 25 v1

Havarijný stav potrubných rozvodov – čo ďalej?

Pred výmenou potrubí bytového domu by ste mali nechať vypracovať posudok aktuálneho stavu. Vlastnosti a realizáciu jednotlivých typov potrubí upravujú platné právne a technické predpisy. Zároveň netreba zabudnúť aj na ich izolovanie.