ASB Články na tému

VÁHOSTAV − SK

Dňa 25. septembra 2023 bol širokej motoristickej verejnosti odovzdaný do užívania úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov − severný obchvat, I. etapa. Úsek šetrí vodičom jazdiacim cez Prešov 10 minút jazdy a výrazne odľahčuje dopravu v samotnom meste. Realizáciou stavby sa vytvorila priama spojnica diaľnice D1 s cestou I. triedy I/68 v smere na Sabinov, ktorá sa začína v križovatke Vydumanec a končí v križovatke Prešov − sever (Dúbrava) (obr. 1).

Potreba vybudovania ekoduktu vznikla z dôvodu zásahu stavby Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité s priľahlou križovatkou Svrčinovec do nadregionálneho biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver, čo malo za následok jeho zúženie. Stavbu s názvom D3 Zelený most Svrčinovec realizuje pre objednávateľa, Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., združenie „Zelený most Svrčinovec“ pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s., Bratislava.

Úsek R4 Prešov − severný obchvat, I. etapa, tvorí časť dopravnej siete Európskej únie TEN-T, ktorá je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 VIA CARPATIA v smere zo severu na juh, spájajúceho Baltické more s Egejským. Realizáciou tejto etapy sa prevedie doprava v smere od Sabinova do mimoúrovňovej križovatky Vydumanec na diaľnicu D1, čím sa odľahčí doprava v meste Prešov a motoristickej verejnosti sa ušetrí 10 minút jazdy.