Obr. 4 Tunel pripravený na užívanie

Tunel Žilina preveril profesionalitu aj technické zázemie realizátora

Od začiatku výstavby tunela Žilina musela spoločnosť Metrostav v úlohe zhotoviteľa riešiť nepriaznivé okolnosti v podobe extrémne náročných inžinierskogeologických podmienok. Práce, ktoré si vyžadovali technologickú disciplínu, realizovala vlastnými kapacitami aj technickým zázemím.
Obr. č. 4 Finálny tunel pripravený k užívaniu

Tunel Žilina preveril profesionalitu i technické zázemie realizátora

Od začiatku výstavby tunela Žilina musela spoločnosť Metrostav v úlohe zhotoviteľa riešiť nepriaznivé okolnosti v podobe extrémne náročných inžinierskogeologických podmienok. Práce náročné na technologickú disciplínu realizovala spoločnosť vlastnými kapacitami a technickým zázemím.
image 97855 25 v2

Realizácia sekundárneho ostenia tunela Žilina

Tunel Žilina je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Výstavba tunela sa začala v novembri 2014 razením severnej tunelovej rúry zo západného portálu. Razenie tunela sa ukončilo vo februári 2017. V súčasnosti …