DSC09683

Začala sa výstavba tunela Bikoš na severnom obchvate Prešova

Zatiaľ čo výstavba úseku diaľnice D1 Prešov západ – Prešov Juh je v plnom prúde (predpoklad ukončenia 26.6.2021), na jar roku 2020 sa postupne rozbehla aj stavba R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3).

Projekčná príprava severného obchvatu začala v roku 2009 spracovaním dokumentácie na územné rozhodnutie. Návrh obsahoval rýchlostnú cestu v dĺžke 14 680 m, vrátane dvoch tunelov – Bikoš a Okruhliak. Následne bola v roku 2014 spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Po vypracovaní tohto stupňa bolo rozhodnuté o rozdelení úseku na dve časti – prvý a druhý úsek.

Pre prvý úsek, s tunelom Bikoš, bola v roku 2017 vypracovaná dokumentácia na ponuku a následne vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. Súťaž na vykonanie prác vyhralo združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova. K podpisu zmluvy došlo 24.7.2019. Slávnostné začatie razenia tunela Bikoš sa začalo dňa 5.6.2020.

Navrhnutý tunel je kategórie 2T – 7,5 dĺžky 1153 m. Tunel je riešený ako dvojrúrový s jednosmernou premávkou v každej rúre. Súčasťou bezpečnostného vybavenia tunela je jeden núdzový záliv a tri priečne prepojenia, z ktorých je jedno prejazdné. Uvedenie tunela do prevádzky sa predpokladá v roku 2023.

DSC09675
Zdroj: Amberg Engineering

www.amberg.sk