ASB Články na tému

Stropná doska

Zlý technický stav sa stal iniciátorom razantnej prestavby rodinného domu blízko jazera Michigan. Na konci rekonštrukcie ostal len opravený krov, nová stropná doska a presklená terasa do záhrady. Interiér sa doslova celý vybielil – a biela farba navyše pomohla presvetliť všetky miestnosti.

Filigránové stropné dosky ED vytvárajú poloprefabrikované stropné konštrukcie. Pozostávajú z veľkoplošných prefabrikovaných platní s hrúbkou 50 až 70 mm, ktoré sa na stavbe dobetónujú do požadovanej celkovej hrúbky stropnej konštrukcie. Priestorové nosníky zabezpečujú spolupôsobenie prefabrikátu a dobetonávky. Zároveň zabezpečujú stabilitu filigránu počas dopravy a montáže. Priestorové nosníky majú štandardne rozstupy 600 mm.

Architekti DRNH: „Výsledok stavebnej intervencie sme podriadili priorite pohľadovo minimalizovať objekt zo všetkých viditeľných strán z mesta. Objekt sme navrhli podľa zásad landscape architecture a spĺňa všetky parametre energeticky úspornej stavby.“

Ukončenie strechy na severnej a južnej fasáde S8Náter proti UV žiareniu Conipur TC 459 RAL 9006Hydroizolačná membránaDoska OSB s hrúbkou 18 mmOceľový pozinkovaný plech s hrúbkou 0,8 mm, výška vlny […]

V bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, v priestore ohraničenom ulicami Istrijská, Uhrovecká, Novoveská a budovou bývalej pošty, sa realizuje výstavba polyfunkčného centra. Jeho súčasťou sú byty a nebytové priestory – na obchody i služby. Časť prvej etapy výstavby tohto projektu sa ukončila v auguste 2010. V súčasnosti sa ukončuje druhá časť prvej etapy.

O budúcej energetickej náročnosti budov rozhodujú kvalitné okná a dvere, strecha, možnosti pasívneho využívania slnečného žiarenia či aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie a v neposlednom rade aj tepelnotechnické parametre obvodových konštrukcií objektu.

Výrazný rozvoj moderných strojných zariadení v oblasti betónového staviteľstva a s tým súvisiaci pokrok technológií zhotovovania betónových stavieb umožnili širšie využívanie monolitického betónu aj v takých betónových konštruk­ciách, v ktorých sa využíval zriedkavejšie. Plne automatizované výrobne betónu, využívanie technológie transportbetónu v spojení s čerpacou technikou na betón, moderná vibračná technika a v neposlednom rade moderné systémové debnenie umožňujúce rýchle vykonanie debniacich a oddebňovacích prác s minimálnymi nárokmi na pracovnú silu sú dôvodom, prečo sa technológia monolitického betónu v súčasnosti výrazne presadzuje v segmente občianskych, ­administratívnych a bytových budov.

Použitím veľkých elementov v masívnej výstavbe vzniká iba málo spojov. Tieto sa podľa spájaných prvkov delia na spoje stena – stena, stena – základ, stena – strop a strop – strop. Spoje sa zväčša realizujú mechanickými spojovacími prostriedkami.

Vyľahčovanie stropných dosiek vytváraním vnútorných dutín nie je novinkou. Stropné dosky s dutinami sa používali už v tridsiatych rokoch minulého storočia na vytvorenie nosných betónových konštrukcií občianskych stavieb. Vytvárali sa strateným dreveným debnením.

Dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu je okrem samotnej ceny aj rýchlosť výstavby. Zhotovovatelia v priemyselnej aj individuálnej výstavbe stále viac uprednostňujú komplexné systémy, ktorých prvky do seba zapadajú, a tak umožňujú stavať rýchlo a jednoducho.