image 71702 25 v2

Chystáte rekonštrukciu domu? Inšpirujte sa!

Zlý technický stav sa stal iniciátorom razantnej prestavby rodinného domu blízko jazera Michigan. Na konci rekonštrukcie ostal len opravený krov, nová stropná doska a presklená terasa do záhrady. Interiér sa doslova celý vybielil – a …
image 65085 25 v1

Montáž filigránových stropných dosiek

Filigránové stropné dosky ED vytvárajú poloprefabrikované stropné konštrukcie. Pozostávajú z veľkoplošných prefabrikovaných platní s hrúbkou 50 až 70 mm, ktoré sa na stavbe dobetónujú do požadovanej celkovej hrúbky stropnej konštrukcie. Priestorové nosníky zabezpečujú spolupôsobenie prefabrikátu a dobetonávky. Zároveň zabezpečujú …
image 63434 25 v1

Detaily fasády bazénovej haly

Architekti DRNH: „Výsledok stavebnej intervencie sme podriadili priorite pohľadovo minimalizovať objekt zo všetkých viditeľných strán z mesta. Objekt sme navrhli podľa zásad landscape architecture a spĺňa všetky parametre energeticky úspornej stavby.“
image 62992 25 v1

Detail konzoly, Cassovar

Ukončenie strechy na severnej a južnej fasáde S8Náter proti UV žiareniu Conipur TC 459 RAL 9006Hydroizolačná membránaDoska OSB s hrúbkou 18 mmOceľový pozinkovaný plech s hrúbkou 0,8 mm, výška vlny […]
filigranove stropne dosky a steny

Filigránové stropné dosky a steny

V bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, v priestore ohraničenom ulicami Istrijská, Uhrovecká, Novoveská a budovou bývalej pošty, sa realizuje výstavba polyfunkčného centra. Jeho súčasťou sú byty a nebytové priestory – na obchody i služby. Časť prvej etapy výstavby tohto …
velox stavebny system na baze stiepkocementovej dosky

VELOX – stavebný systém na báze štiepkocementovej dosky

O budúcej energetickej náročnosti budov rozhodujú kvalitné okná a dvere, strecha, možnosti pasívneho využívania slnečného žiarenia či aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie a v neposlednom rade aj tepelnotechnické parametre obvodových konštrukcií objektu.
sanacia zelezobetonovych stropnych abalkonovych dosiek

Sanácia železobetónových stropných a balkónových dosiek

Výrazný rozvoj moderných strojných zariadení v oblasti betónového staviteľstva a s tým súvisiaci pokrok technológií zhotovovania betónových stavieb umožnili širšie využívanie monolitického betónu aj v takých betónových konštruk­ciách, v ktorých sa využíval zriedkavejšie. Plne automatizované výrobne betónu, využívanie technológie transportbetónu …
krizom lepene drevo spoje 2. cast

Krížom lepené drevo – spoje (2. časť)

Použitím veľkých elementov v masívnej výstavbe vzniká iba málo spojov. Tieto sa podľa spájaných prvkov delia na spoje stena – stena, stena – základ, stena – strop a strop – strop. Spoje sa zväčša realizujú mechanickými spojovacími …
Vyľahčované dutinové železobetónové stropné dosky

Vyľahčované dutinové železobetónové stropné dosky

Vyľahčovanie stropných dosiek vytváraním vnútorných dutín nie je novinkou. Stropné dosky s dutinami sa používali už v tridsiatych rokoch minulého storočia na vytvorenie nosných betónových konštrukcií občianskych stavieb. Vytvárali sa strateným dreveným debnením.
Realizácia stropného systému z pórobetónu

Realizácia stropného systému z pórobetónu

Dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu je okrem samotnej ceny aj rýchlosť výstavby. Zhotovovatelia v priemyselnej aj individuálnej výstavbe stále viac uprednostňujú komplexné systémy, ktorých prvky do seba zapadajú, a tak umožňujú stavať rýchlo a jednoducho.