Obr. 1 Most Monoštor – nočný pohľad na most

Nový most Monoštor cez Dunaj v Komárne

Dňa 17. septembra 2020 premiéri dvoch susedných krajín – za Slovenskú republiku Igor Matovič a za Maďarsko Viktor Orbán – slávnostne prestrihli pásku na novovybudovanom cestnom moste cez Dunaj v Komárne.
Obr. 8 Pohľad na mostný objekt 208-00

Mosty v križovatke Prešov, západ

Križovatka Prešov, západ zabezpečuje mimoúrovňové kríženie a vzájomné prepojenie diaľnice D1, rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, cesty I/18, cesty II/546 a komunikačného systému mesta Prešov. Prvá časť križovatky sa realizovala v rámci stavby …
Obr. 6 Výstavba mosta nad veslárskou dráhou apríl 2020

Návrh a výstavba Dunajského súmostia

Projekt PPP D4R7 pozostáva z časti tzv. nultého bratislavského obchvatu (D4) a z novej radiálnej rýchlostnej cesty z hlavného mesta (R7), ktorá sa začína v križovatke Prievoz. Realizácia bude mať veľmi priaznivý vplyv na hlavné …
Letmá montáž hlavného poľa

Vybudovali nový most medzi mestami Komárom a Komárno

Nový cestný most cez Dunaj je jednou zo stavieb projektu Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj, Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou …
Realizácia nosnej konštrukcie

Most nad vetvami križovatky Prešov, západ

Mostný objekt 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ je dominantou križovatky, ktorá je súčasťou aktuálne realizovaného úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Tento úsek D1 doplní hlavný diaľničný ťah …
SO 212-00

Výstavba mostov na úseku D1 Budimír – Bidovce z pohľadu geodeta

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce tvorí spoločne s časťou úseku R2/R4 súčasť základného komunikačného systému Slovenskej republiky a zároveň siete diaľnic a rýchlostných ciest na našom území. Spolu s rýchlostnou cestou R2/R4, úsek Šaca – Košické Oľšany, vytvorí predpoklad …
Obr. 3 Celková konštrukcia mosta vymodelovaná prostredníctvom BIM nástroja

Návrh mostného objektu 201-00 na ceste II/552 s využitím BIM nástroja

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., spracúva projektovú dokumentáciu stavby KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS). V rámci stavby sa navrhli dva trvalé mostné objekty (201-00, …
Obr. 12 Pohľad na vysúvaný most pri Ružomberku SO 213 počas výstavby

História betónových mostov zhotovených technológiou vysúvania

Aj keď sa technológia vysúvania používala už v 19. storočí pri výstavbe oceľových mostov, jej rozvoj pri výstavbe betónových mostov umožnil až vývoj materiálov s nízkym koeficientom trenia, medzi ktoré patrí aj polytetraflóretylén (PTFE), známy …
Obr. 2 Celkový model pravého mosta SO 209 00

Návrh mostného objektu v zosuvnom území

Zakladanie mostných objektov patrí medzi prvotné práce pri stavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Ide o práce, ktoré sa musia realizovať v dostatočnom predstihu, aby nedochádzalo k prestojom na ostatných stavebných objektoch. Problémom pri návrhu zakladania …
Nový cestný nadjazd na Ulici 1. mája v Žiline

Nový cestný nadjazd na Ulici 1. mája v Žiline

V rámci stavby „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ padla po viacnásobných rokovaniach so zástupcami mesta Žilina dohoda o vyprojektovaní nového dopravného prepojenia centra mesta s komunikáciou I/61.