ASB Články na tému

Retencia vôd

Bez aktívneho využívania dažďových a sivých vôd sa podľa odborníkov na recykláciu vôd v budúcnosti nezaobídeme. Voda je strategická surovina, preto by mala byť súčasťou dlhodobej vízie každej vlády. Aktuálna situácia poukazuje na to, že je nevyhnutné vykonať legislatívne zmeny ohľadom využívania dažďových a sivých vôd.