ASB Články na tému

protipožiarne dvere

Ako odozvu na požiadavky súčasnej modernej architektúry, kde sa kladú vysoké nároky na bezpečnosť osôb a majetku z hľadiska ochrany pred nepriaznivými situáciami, akou je napríklad požiar, ponúka spoločnosť Arcus International, s. r. o., so sídlom v Hornej Potôni výrobu a montáž požiarnych hliníkových zasklených a plných dverí a stien alebo požiarnych automatických posuvných a krídlových dverí, ktoré chránia pred týmito nečakanými hrozbami.

Okenné a dverové výplne otvorov navrhované ako súčasť obvodovej steny prešli dlhodobým vývojom rôznych typov konštrukcií. V súčasnosti tento vývoj ovplyvňujú najmä  ich primárne funkcie, ako sú tepelná, zvuková a vzduchová izolácia, hydroizolácia, mechanická odolnosť, prirodzené  denné osvetlenie, vetranie a v neposlednom rade aj ich požiarna odolnosť. Výplne otvorov, ktorých primárnou funkciou je zabrániť šíreniu požiaru, nazývame požiarne uzávery.