image 96912 25 v1

Protipožiarne dvere

Partneri sekcie:

Ako odozvu na požiadavky súčasnej modernej architektúry, kde sa kladú vysoké nároky na bezpečnosť osôb a majetku z hľadiska ochrany pred nepriaznivými situáciami, akou je napríklad požiar, ponúka spoločnosť Arcus International, s. r. o., so sídlom v Hornej Potôni výrobu a montáž požiarnych hliníkových zasklených a plných dverí a stien alebo požiarnych automatických posuvných a krídlových dverí, ktoré chránia pred týmito nečakanými hrozbami.

Hlavné heslo spoločnosti Arcus International „Komfort, ktorý nadchne – bezpečnosť, ktorá presvedčí“ je vykreslené na stenách vo výrobe tak, aby bolo neustále pred očami zamestnancov, ktorí vo výrobe pracujú. O kvalite výrobkov sa presvedčte sami prostredníctvom referencií. Všetky výrobky sa nachádzajú na internetovej stránke www.arcusinternational.sk, kde si stačí vybrať a pracovníci firmy pre vás vypracujú cenovú ponuku.
V prípade záujmu si telefonicky dohodnite stretnutie v našej spoločnosti.