ASB Články na tému

projekt Matadorka

Výstavba v bratislavskej mestskej časti Petržalka ostáva výzvou aj vyše 30 rokov po zmenách v roku 1989. Aktuálnym trendom je využitie industriálneho dedičstva na polyfunkčné projekty.

Monika Voleková -

Polyfunkčný súbor Acord je dôkazom postupnej premeny lokality, ktorá pomaly začína strácať zanedbaný charakter opustenej priemyselnej zóny. Areál bývalého závodu Matador v Petržalke sa mení na jednu z najzaujímavejších zón. 

Broňa Tarnócy -

Matadorka je elegantné a pohodlné riešenie bývania pre kozmopolitných a cieľavedomých ľudí. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti dynamicky sa rozvíjajúcich záujmových miest Bratislavčanov v mestskej časti Petržalka s rýchlou dostupnosťou do centra. Ide o polyfunkčný bytový komplex, ktorý budúcim majiteľom ponúka vysoký štandard bývania s nadčasovou architektúrou.